Zwaluw Cleaner 1 liter

Art. nr.: 494636

Merk: Zwaluw

€ 14,79

  • Geschatte levertijd: 3 tot 4 werkdagen
  • Gratis klaarzetservice in jouw vestiging
  • Gratis retour

€ 14,79

Omschrijving

Zwaluw Cleaner 1 liter

Zwaluw Cleaner is een niet agressief ontvettings- en reinigingsmiddel voor niet poreuze ondergronden.
Toepassing: Voor het ontvetten en reinigen van glas, kunststoffen, metalen en keramische ondergronden.
Verwijdert vet- en wassporen, lichte oppervlakte verontreinigingen, kleefstofresten en restanten van rubber.
Door verdamping onttrekt Zwaluw Cleaner warmte aan de ondergrond, waardoor deze afkoelt.
Hierdoor kan vocht uit de lucht op de ondergrond condenseren.
Daarom wordt aanbevolen ca. 10 minuten te wachten voordat kit of lijm op de ondergrond wordt aangebracht na het ontvetten.

Specificaties

Categorie Toebehoren kitten
Artikelnummer 494636
Ean 8711595039680
Binnen/buitengebruik Binnen, Buiten
Diepte 92 millimeter
Functionele productnaam Reinigingsmiddel
Hoogte 196 millimeter
Indicatie UV bestendig Nee
Netto gewicht 710 gram
Substantie Vloeistof
Toepassing Een niet agressief ontvettings- en reinigingsmiddel voor niet poreuze ondergronden
Variant Ontvetter

Informatieblad

VIB_Zwaluw Cleaner 1 liter.pdf
VIB_Zwaluw Cleaner 1 liter.pdf

pdf

Etiketinformatie

Gevarenaanduidingen
H304 - Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H315 - Veroorzaakt huidirritatie.
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H411 - Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp.

Voorzorgsmaatregelen - EG (§ 28, 1272/2008)
P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden
P102 - Buiten het bereik van kinderen houden
P210 - Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken
P301 + P310 - NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen
P331 - GEEN braken opwekken
P405 - Achter slot bewaren
P501 - Inhoud/verpakking afvoeren volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften

Over Zwaluw

Onder de merknaam Zwaluw is Den Braven al ruim 40 jaar actief in de professionele markt voor kitten, lijmen en schuimen. In het brede aanbod aan Zwaluw-producten is er voor iedere toepassing een geschikt product te vinden. De professionele eindgebruiker heeft binnen het assortiment ruim keuze uit universele en specifieke producten, allen voorzien van de nodige certificering, en altijd van professionele en constante kwaliteit.