Privacy

PRIVACYSTATEMENT

Dit privacystatement heeft betrekking op de website www.bouwmaat.nl (hierna: "de Website"). In dit beleid beschrijven wij welke persoonsgegevens wij, Bouwmaat Nederland B.V. gevestigd aan de Nijverheidsweg 17 (3751 LP) te Bunschoten-Spakenburg (hierna ook wel: "wij" of "ons"), van bezoekers van de Website (hierna: "je" en "jouw persoonsgegevens") verwerken wanneer je gebruik maakt van onze Website.

Dit privacystatement zal uiteenzetten hoe we de over jou via de Website verzamelde persoonsgegevens gebruiken en welke rechten je hebt met betrekking tot jouw persoonsgegevens. Voor het gebruik van cookies via de Website verwijzen we je naar ons cookiestatement

Snel antwoord op een specifieke vraag? Klik op een van onderstaande links.

 1. Welke persoonsgegevens worden over mij verwerkt?
 2. Voor welke doeleinden worden mijn persoonsgegevens verwerkt?
 3. Met wie deelt Bouwmaat mijn persoonsgegevens?
 4. Hoe beveiligt Bouwmaat mijn persoonsgegevens?
 5. Hoelang worden mijn persoonsgegevens bewaard?
 6. Wat zijn mijn rechten?
 7. Hoe kan ik contact opnemen?

 

1. PERSOONSGEGEVENS

Een persoonsgegeven is ieder gegeven, dat een natuurlijk persoon (direct of indirect) kan identificeren. Een persoonsgegeven kan een naam of telefoonnummer, maar bijvoorbeeld ook een geboortedatum of e-mailadres zijn.

Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens van je voor de doelen zoals hierna uiteengezet. Voor zover wij data verzamelen door middel van cookies, kun je meer informatie vinden in ons cookiestatement.

Webwinkel en App

In onze webwinkel en app kun je producten bestellen. Om ervoor te zorgen dat deze producten op het juiste adres bezorgd worden, de betaling afgehandeld wordt en de factuur naar het juiste adres gaat. Hiervoor verwerken wij jouw bedrijfsnaam, naam van de contactpersoon, contactgegevens, factuur- en leveradres en betalingsgegevens. Wij mogen deze persoonsgegevens verwerken om de overeenkomst ter levering van de producten te kunnen uitvoeren op grond van artikel 6(b) AVG. Deze persoonsgegevens zijn een noodzakelijke voorwaarden voor het aangaan van deze overeenkomst. Als je deze persoonsgegevens niet verstrekt kunnen wij de producten niet aan je leveren.

Mijn Bouwmaat

Je kunt je als klant van Bouwmaat registreren via de Website. Je maakt dan een account aan in Mijn Bouwmaat. Na registratie kun je hier inloggen en jouw gegevens aanvullen, wijzigen, jouw aankopen en bijbehorende facturen inzien en je aan of afmelden voor de nieuwsbrief (zie hierna). Bij de registratie vragen wij je om jouw (bedrijfs-)naam, contactgegevens, (factuur/lever)adres. Wij mogen deze persoonsgegevens verwerken om de overeenkomst ter levering van de producten te kunnen uitvoeren op grond van artikel 6(b) AVG. Daarnaast hebben wij een gerechtvaardigd belang om deze persoonsgegevens te verwerken op basis van artikel 6(f) AVG. Bouwmaat wil je namelijk graag zo goed mogelijk van dienst zijn door je inzage te geven in jouw aankopen en facturen. Deze persoonsgegevens zijn (deels) een noodzakelijke voorwaarde voor het aangaan van deze overeenkomst. Als je deze persoonsgegevens niet verstrekt kunnen wij de producten niet aan je leveren en de overige mogelijkheden in Mijn Bouwmaat niet aan je aanbieden.

Nieuwsbrief

Je kunt je via de Website opgeven om nieuws van ons te ontvangen, zoals tips en tricks. Hiervoor gebruiken wij jouw naam en e-mailadres. Wij verwerken deze persoonsgegevens op basis van jouw toestemming zoals neergelegd in artikel 6(a) AVG. Je mag te allen tijde jouw toestemming intrekken. Dit kan via de link in de nieuwsbrief, door wijziging van jouw voorkeuren in uw Mijn Bouwmaat account of door contact op te nemen met ons via onderstaande contactgegevens. Deze bepaling is niet gebaseerd op een contractuele- of wettelijke verplichting, evenmin als een noodzakelijke voorwaarde voor het aangaan van een contract. Indien je ons de persoonsgegevens niet verstrekt, kunnen wij je geen nieuwsbrief sturen.

SMS-service

Je kunt je via de Website opgeven voor de SMS service. Hiervoor gebruiken wij jouw naam en mobiele telefoonnummer. Wij verwerken deze persoonsgegevens op basis van jouw toestemming zoals neergelegd in artikel 6(a) AVG. Je mag te allen tijde jouw toestemming intrekken. Dit kan in door contact op te nemen met ons via onderstaande contactgegevens. Deze bepaling is niet gebaseerd op een contractuele- of wettelijke verplichting, evenmin als een noodzakelijke voorwaarde voor het aangaan van een contract. Indien je ons de persoonsgegevens niet verstrekt, kunnen wij je geen SMS sturen.

Klantenservice

Om je vragen te beantwoorden gebruiken wij de persoonsgegevens die je aan ons verstrekt door middel van de chatmogelijkheid op de Website, zoals je naam, bedrijfsnaam en contactgegevens. Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij het verwerken van jouw persoonsgegevens op basis van artikel 6(f) AVG, omdat wij graag al jouw vragen beantwoorden en je voorzien van informatie waarin je geïnteresseerd bent. Deze bepaling is niet gebaseerd op een contractuele- of wettelijke verplichting, evenmin als een noodzakelijke voorwaarde voor het aangaan van een contract. Indien je ons de persoonsgegevens niet verstrekt, kan dit tot gevolg hebben dat wij jouw vraag niet kunnen beantwoorden.

Inschrijven vak/demo-dag

Je kunt je via de Website inschrijven om een vak/demo-dag bij te wonen in een van onze vestigingen. Hiervoor gebruiken wij jouw naam, e-mailadres en eventuele andere gegevens die gevraagd worden via het inschrijfformulier. Wij verwerken deze persoonsgegevens op basis van jouw toestemming zoals neergelegd in artikel 6(a) AVG.Je mag te allen tijde uw toestemming intrekken. Wij zullen deze gegevens voor zover noodzakelijk delen met de betreffende Bouwmaat-vestiging waar de vak/demo-dag plaatsvindt. Deze bepaling is niet gebaseerd op een contractuele- of wettelijke verplichting, evenmin als een noodzakelijke voorwaarde voor het aangaan van een contract. Indien je ons de persoonsgegevens niet verstrekt, kunnen wij je geen uitnodiging en informatie versturen over de vak/demo-dag.

 

2. DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij kunnen persoonsgegevens delen met derden in het kader van dienstverlening zoals dataopslag, onderhoud, beveiliging of andere vergelijkbare diensten (hierna: "verwerkers"). Als wij toegang verlenen tot jouw persoonsgegevens, verlangen wij van derden dat zij jouw persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en verwerken zij jouw persoonsgegevens slechts ten behoeve van ons.

In een aantal gevallen worden jouw persoonsgegevens doorgegeven aan rechtspersoon buiten de Europese Economische Ruimte ("EER"). Wij hebben passende waarborgen genomen voor deze doorgifte door middel van model clauses, dan wel adequaatheidsbesluit. Deze zijn op te vragen via onderstaande contactgegevens.

Wij zullen jouw persoonsgegevens verder niet verstrekken aan een derde die niet door ons is ingeschakeld om het beoogde gebruik van de website mogelijk te maken, tenzij dit volgt uit een wettelijke verplichting of als dit volgt uit een rechterlijk verzoek.

 

3. BEVEILIGING

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of een andere vorm van onrechtmatige verwerking. Daarnaast verlangen wij van onze verwerkers om eveneens dergelijke passende technische en organisatorische maatregelen te nemen.

 

4. BEWAARTERMIJNEN

Wij zullen jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de doelen waarvoor jouw persoonsgegevens verzameld zijn, tenzij wettelijke bepalingen anders bepalen. Wanneer je je afgemeld hebt voor de nieuwsbrief zullen we jow e-mailadres niet langer voor dit doeleind gebruiken. Zolang jouw Mijn Bouwmaat account actief is of je een klant bij ons bent zullen wij jouw persoonsgegevens bewaren. Je kunt contact met ons opnemen indien je niet langer klant bij ons wilt zijn en jouw account wilt laten verwijderen.

Voor zover wij wettelijk verplicht zijn om persoonsgegevens langer te bewaren houden wij de wettelijke bewaartermijn aan.

 

5. JOUW RECHTEN

Indien wij jouw persoonsgegevens verzamelen op basis van toestemming, dan ben je te allen tijde gerechtigd om jouw toestemming in te trekken. Dit laat de rechtmatigheid van de verwerking van jouw persoonsgegevens voor het intrekken van de toestemming in stand.

 

Je hebt het recht ons te verzoeken om:

 • inzage te geven in jouw persoonsgegevens,
 • deze te laten aanvullen, corrigeren of verwijderen;
 • verzet aan te tekenen tegen de verwerkingen van jouw persoonsgegevens;
 • jouw persoonsgegevens te beperken; en/of
 • om jouw persoonsgegevens door te geven aan een derde (dataportabiliteit).

Wij zullen je zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen een maand na ontvangst van jouw verzoek, informatie verstrekken over de acties die wij hebben ondernomen naar aanleiding van jouw verzoek. Deze termijn kunnen wij met twee maanden verlengen in verband met de complexiteit van jouw verzoek of het aantal verzoeken dan wij krijgen. We zullen je in dat geval informeren.

Je hebt op elk moment het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Tenslotte heb je in zijn algemeenheid het recht om niet te worden onderworpen aan uitsluitend geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profilering, tenzij sprake is van een van de uitzonderingen.

 

6. WIJZIGINGEN IN ONS PRIVACYBELEID

We kunnen dit privacystatement van tijd tot tijd wijzigen door een update van deze versie te plaatsen op de Website. De meest recente versie zal ten alle tijden beschikbaar zijn via bouwmaat.nl/privacy

 

7. CONTACT

Als je naar aanleiding van dit privacystatement nog vragen hebt of een klacht wil uiten, dan horen wij dit graag. Je kunt contact met ons opnemen via onze klantenservice.