Sikkens Muurverf Alphatex IQ Wit 10L

Art. nr.: 573727

Merk: Sikkens

Meer=Minder

€ 157,50 excl BTW

€ 149,62 vanaf 4 stuks

  • Geschatte levertijd: 3 tot 4 werkdagen
  • Gratis klaarzetservice in jouw vestiging
  • Gratis retour

€ 157,50 excl BTW

Omschrijving

Sikkens Muurverf Alphatex IQ Wit 10L

Sikkens Alphatex IQ, een zeer schrobvaste, watergedragen muurverf voor buiten.

• Schrobvast volgens DIN EN 13300, klasse 1. Klasse 1 heeft de hoogste schrobvastheid en klasse 5 de minste. Een hoge schrobvastheid is ideaal wanneer het oppervlak regelmatig blootstaat aan sterke vervuiling.
• Weinig vuilaanhechtend
• Zijdeglanzend
• Waterdampdoorlatend
• Goed weervast
• Zeer gemakkelijk te verwerken

Dit product is klaar voor gebruik, in de kleur wit.

Specificaties

Categorie Muurverven buiten
Artikelnummer 573727
Ean 8711115338965
Beoogd gebruik Beton
Binnen/buitengebruik Buiten
Breedte 108 millimeter
Code afwasbaar Ja
Diepte 108 millimeter
Droogtijd 2 uur
Eisen verwerking Vanaf 5 graden
Functionele productnaam Muurverf
Glanstype Zijdeglans
Hoogte 132 millimeter
Indicatie overschilderbaar Ja
Kleurfamilie Wit
Materiaal Acrylaat
Materiaal van doeloppervlak Beton
Maximale verwerkingstemperatuur 30 degree Celsius
Minimale verwerkingstemperatuur 5 degree Celsius
Netto gewicht 13.23 KG
Overschilderbaar na 6 hour
Rendement 9 m2/l
Rendement per liter 9 M2
Rendement per verpakking 100 M2
Ruimte buiten Beton
Substantie Vloeistof
Toepassing Beton
Type dekkend
Variant Zijdeglans muurverf
Verfbasis Watergedragen
Verwerkingsmethode Kwast

Informatieblad

VIB_Sikkens Alphatex IQ Muurverf wit 10 liter.pdf
VIB_Sikkens Alphatex IQ Muurverf wit 10 liter.pdf

pdf

Etiketinformatie

Classificatie volgens de Verordening (EG) Nr.1272/2008 [CLP/GHS]
Het product is geclassificeerd als gevaarlijk volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008 zoals gewijzigd.

Signaalwoord :
Waarschuwing

Gevarenaanduidingen :
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen

Algemeen:
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

Preventie:
P280 Draag beschermende handschoenen
P273 Voorkom lozing in het milieu
P261 Inademing van damp vermijden

Reactie:
P362 + P364 Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken
P302 + P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water wassen
P333 + P313 Bij huidirritatie of uitslag: Onmiddelijk een arts raadplegen

Verwijdering:
P501 Inhoud en verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale, regionale, nationale of internationale regelgeving

Gevaarlijke bestanddelen:
1,2-benzisothiazool-3(2H)-on
2-Octyl-2H-isothiazool-3-on
C(M)IT/MIT(3:1)
Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd.Spuitnevel niet inademen.

Over Sikkens

Sikkens verf levert professioneel resultaat en duurzaamheid.
Als vakman wilt u iedere dag kwaliteit leveren. Bij schilderswerkzaamheden betekent dit vooral het bieden van een langere levensduur. Verven en lakken van Sikkens zijn altijd van topkwaliteit voor professioneel schilderswerk en ontbreken dan ook niet in het assortiment van Bouwmaat. Een uitgebreid assortiment Sikkens verf vindt u op Bouwmaat.nl en in de vestigingen. Sikkens is onderdeel van Akzo Nobel, dat constant bezig is met hoogwaardige ontwikkelingen in de verfbranche. Sikkens Rubbol buitenlakken, Sikkens Alpha muurverf, Sikkens hoogglans lak, Sikkens grondverf, Sikkens gloss lak, Sikkens componex Sikkens lakken zijn gratis mengbaar in alle kleuren
Een goed gekozen lak bepaalt in hoge mate hoe de uitstraling van een pand of woning wordt. In onze vestigingen zijn alle kleuren verkrijgbaar en wordt het gratis voor u gemengd. Doorloop het stappenplan om tot de juiste keuze van uw lak te komen.

Stappenplan:
1 Kies uw toepassing met eigenschappen
lak voor binnen (Dekkend, op waterbasis Acryl), sneldrogend, huidvetresistent en geurarm)

Lak voor buiten (dekkend en op terpentine-basis Alkyd)

2 Kies de glansgraad
(laag) zijdeglans - halfglans - hoogglans

3 Kies het artikel of laat u adviseren,

Primers
Voor de binnenlakken biedt Sikkens de Rubbol BL Rezisto primer. En voor buiten de Rubbol Primer Plus. Speciaal voor de Rubbol Express High Gloss zit de Rubbol Primer Express in het assortiment.