Illbruck PU700 Startersbox steenlijm

Art. nr.: 568155

Merk: Illbruck

€ 58,62 excl BTW

  • Vandaag voor 13:00 uur besteld, morgen geleverd
  • Gratis klaarzetservice in jouw vestiging
  • Gratis retour

€ 58,62 excl BTW

Omschrijving

Illbruck PU700 Startersbox steenlijm

Inhoud: 2x700 ml steenlijm PU 700, 1 lijmpistool, 1 lijmverdeler.
Polyurethaan steenlijm voor het verlijmen van lijmblokken, zeker in combinatie met de bijgevoegde lijmverdeler en het pistool met korte lans.
IKOB-BKB KOMO certificaat voor dragende wanden, te verwerken vanaf -5 °C.

Specificaties

Categorie Montagelijmen
Artikelnummer 568155
Ean 8713465317102
Accessoires bijgeleverd diverse
Beoogd gebruik steen
Binnen/buitengebruik Binnen, buiten
Breedte 150 millimeter
Diepte 110 millimeter
Eisen verwerking Te gebruiken bij temperaturen tussen -5 en 35 graden
Functionele productnaam Lijm
Gebruiksklasse AC3 Klasse 23 Intensief gebruik
Hoogte 335 millimeter
Indicatie Bruikbaar in vochtige ruimten Ja
Indicatie TÜV keurmerk Nee
Indicatie Vochtwerend Ja
Indicatie Vorstbestendig Ja
Indicatie buigbaar, flexibel Nee
Indicatie overschilderbaar Ja
Indicatie warmte-isolerend nee
Kleurfamilie Wit
Materiaal van doeloppervlak Hout
Netto gewicht 2400 gram
Niveau van waterbestendigheid Spatwaterbestendig
Ruimte buiten steen
Substantie Schuim
Toepassing Startersbox voor PU700 Steenlijm inclusief pu700+lijmpistool+lijmverdeler
Type PU700 startersbox
Type lijm Blokkenlijm
Variant Steenlijm
Verwerkingsmethode Kitpistool

Informatieblad

VIB_Illbruck PU700.pdf
VIB_Illbruck PU700.pdf

pdf

Etiketinformatie

Gevarenaanduidingen
H222-H229 Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
H332 Schadelijk bij inademing.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H334 Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.

Voorzorgsmaatregelen
P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
P285 Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen.
P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P342+P311 Bij ademhalingssymptomen: Een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P410+P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.

Aanvullende informatie:
Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken.