Illbruck Perfect Foam FM350 Startersbox

Art. nr.: 578627

Merk: Illbruck

€ 98,00 excl BTW

  • Morgen voor 13:00 uur besteld, dinsdag 28 mei geleverd
  • Gratis klaarzetservice in jouw vestiging
  • Gratis retour

€ 98,00 excl BTW

Omschrijving

Illbruck Perfect Foam FM350 Startersbox

Inhoud: 7x Perfect Foam FM350 880 ml, 1x pistoolreiniger AA290 500 ml, 1x adapter smeerspray AA291 en 1x NBS schuimpistool metaal.

FM350 Perfect Foam is een ééncomponent polyerethaanschuim en levert meer meters (+50%) op in vergelijking met een standaard bus van gelijke grootte.
Het is ideaal om voegen, gaten en holle ruimten af te dichten, te vullen en te isoleren en kan al vanaf -10°C tot +35°C worden verwerkt.
Uitstekende hechting op beton, metselwerk, steen, pleisterwerk, hout, vezelcement, metalen en kunststoffen zoals polystyreen, PU-schuim, polyester en hard PVC.
Ondergronden dienen droog, stof- en vetvrij te zijn.
Poreuze hechtvlakken voorbevochtigen.

AA291 Adapter smeerspray is een hoogwaardig smeer- en beschermingsmiddel met sterke vuil- en vochtafstotende werking op basis van minerale oliën en teflon.
Temperatuurresistent tussen -50°C en +250°C.
Chemisch en fysisch inert.
pH neutraal.
Tast kunststoffen en metalen niet aan.
Smeermiddel op basis van teflon.
CFK, HFK en HCFK vrij.
Producteigenschappen: universeel inzetbaar, goed doordringingsvermogen, sterke hechting, zoutwaterbestendig.

AA290 Pistoolreiniger is een product dat is ontwikkeld voor de efficiënte inwendige en uitwendige reiniging van schuimpistolen en voor het verwijderen van niet uitgehard polyurethaanschuim.
Tevens kan dit product gebruikt worden om verse verfresten, was, vet, olie en lijmresten te verwijderen.
Reiniger op basis van aceton.
CFK, HFK en HCFK vrij.

Specificaties

Categorie Pistool purschuimen
Artikelnummer 578627
Ean 8713465308094
Beoogd gebruik Pu schuim
Binnen/buitengebruik Binnen
Breedte 210 millimeter
Diepte 200 millimeter
Eisen verwerking Te gebruiken bij temperaturen tussen -10 en 35 graden
Elastisch 21 millimeter
Functionele productnaam Purschuim
Gebruiksklasse AC3 Klasse 23 Intensief gebruik
Hoogte 370 millimeter
Indicatie Brandvertragend Nee
Indicatie Bruikbaar in vochtige ruimten Ja
Indicatie TÜV keurmerk Nee
Indicatie Vochtwerend Ja
Indicatie Vorstbestendig Ja
Indicatie brandwerend Ja
Indicatie overschilderbaar Ja
Indicatie warmte-isolerend Ja
Keuringsnorm EN 140
Kleurfamilie Groen
Materiaal Polyurethaan
Materiaal van doeloppervlak Anders
Netto gewicht 8300 gram
Niveau van waterbestendigheid Spatwaterbestendig
Ruimte buiten Pu schuim
Toepassing Startersbox voor FM350 inclusief fm350+pu-pistool+cleaner
Type PF Starterbox
Variant Pistoolschuim

Informatieblad

VIB_Illbruck FM350.pdf
VIB_Illbruck FM350.pdf

pdf

Etiketinformatie

Gevarenaanduidingen
H222-H229 Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
H332 Schadelijk bij inademing.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H334 Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.

Veiligheidsaanbevelingen
P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
P285 Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen.
P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P342+P311 Bij ademhalingssymptomen: Een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P410+P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.