Illbruck FM610 purschuim 750ml

Art. nr.: 561785

Merk: Illbruck

Meer=Minder

€ 6,50 excl BTW

€ 6,17 vanaf 6 stuks

  • Morgen voor 13:00 uur besteld, maandag 22 april geleverd
  • Gratis klaarzetservice in jouw vestiging
  • Gratis retour

€ 6,50 excl BTW

Omschrijving

Illbruck FM610 purschuim 750ml

In een verpakking zitten twaalf bussen purschuim van 750 milliliter. De prijs is voor één bus pur.

Waar gebruik je purschuim voor?
Pur wordt voluit polyurethaan geschreven. Je gebruikt het vooral voor het dichten van kieren en spleten om te voorkomen dat er vocht en vuil binnen dringen, of tocht vrij spel heeft. Pur zet, eenmaal uit de spuitbus, vlot uit met twee tot drie keer zijn volume. Ben je niet bekend met het gebruik van pur, experimenteer dan altijd eerst even op bijvoorbeeld een plankje om te voorkomen dat je verrast wordt door de mate waarin het uitzet. Eenmaal uitgehard kan je het overtollige deel eenvoudig wegsnijden. Als het nog nat is kan je het beter met rust laten; pur hecht snel aan alles waarmee het in aanraking komt en het is moeilijk uit kleding te verwijderen.

Wat zijn de voordelen van purschuim?
  • Je kan deze pur gebruiken in vochtige ruimtes
  • De pur is overschilderbaar
  • Het is vorstbestendig
  • Het is warmte isolerend
  • De purschuim is vochtwerend
Wat zijn de nadelen van purschuim?
  • Purschuim is niet brandvertragend
  • Het heeft geen CE of TUV keurmerk
Hoewel het TNO heeft bepaald dat pur honderd procent veilig is bij goed gebruik, moet je wel voorzorgsmaatregelen nemen. Zorg er bijvoorbeeld voor dat er geen direct contact is met de huid. Draag dus beschermende kleding. Zorg ook altijd voor een goede ventilatie in de ruimte waarin je werkt, bij het gebruik van een spuitbus komen gassen vrij. Ten slotte moet je pur de tijd geven om uit te harden. De buitenlaag kan er uitgehard uitzien, maar de binnenkant heeft vaak wat meer tijd nodig. Pur heeft meestal zes tot twaalf uur nodig om helemaal uit te harden.

Specificaties

Categorie Hand purschuimen
Artikelnummer 561785
Ean 8713465302788
Beoogd gebruik Pu schuim
Binnen/buitengebruik Binnen
Breedte 63 millimeter
Diepte 63 millimeter
Eisen verwerking Te gebruiken bij temperaturen tussen -3 en 35 graden
Elastisch 25 millimeter
Functionele productnaam Purschuim
Gebruiksklasse AC3 Klasse 23 Intensief gebruik
Hoogte 345 millimeter
Indicatie Brandvertragend Nee
Indicatie Bruikbaar in vochtige ruimten Ja
Indicatie TÜV keurmerk Nee
Indicatie Vochtwerend Ja
Indicatie Vorstbestendig Ja
Indicatie brandwerend Ja
Indicatie overschilderbaar Ja
Indicatie warmte-isolerend Ja
Keuringsnorm EN 140
Kleurfamilie Groen
Materiaal Polyurethaan
Materiaal van doeloppervlak Anders
Netto gewicht 900 gram
Niveau van waterbestendigheid Spatwaterbestendig
Ruimte buiten Pu schuim
Toepassing Geschikt voor het afdichten, isoleren en vullen van aansluitingen, voegen, naden en kieren
Type FM610
Variant Handschuim

Informatieblad

VIB_Illbruck FM610.pdf
VIB_Illbruck FM610.pdf

pdf

Etiketinformatie

Gevarenaanduidingen
H222-H229 Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
H332 Schadelijk bij inademing.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H334 Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.

Veiligheidsaanbevelingen
P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
P284 Bij ontoereikende ventilatie adembescherming dragen.
P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P342+P311 Bij ademhalingssymptomen: Een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P410+P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.