Illbruck FM350 Perfect Foam 880ml

Art. nr.: 575792

Merk: Illbruck

Meer=Minder

€ 7,98 excl BTW

€ 7,58 vanaf 6 stuks

  • Morgen voor 13:00 uur besteld, maandag 22 april geleverd
  • Gratis klaarzetservice in jouw vestiging
  • Gratis retour

€ 7,98 excl BTW

Omschrijving

Illbruck FM350 Perfect Foam 880ml

FM350 Perfect Foam is een ééncomponent polyerethaanschuim en levert meer meters (+50%) op in vergelijking met een standaard bus van gelijke grootte.
Het is ideaal om voegen, gaten en holle ruimten af te dichten, te vullen en te isoleren en kan al vanaf -10°C tot +35°C worden verwerkt.
Uitstekende hechting op beton, metselwerk, steen, pleisterwerk, hout, vezelcement, metalen en kunststoffen zoals polystyreen, PU-schuim, polyester en hard PVC.
Ondergronden dienen droog, stof- en vetvrij te zijn. Poreuze hechtvlakken voorbevochtigen.

Specificaties

Categorie Pistool purschuimen
Artikelnummer 575792
Ean 8713465306946
Beoogd gebruik Pu schuim
Binnen/buitengebruik Binnen
Breedte 63 millimeter
Diepte 63 millimeter
Eisen verwerking Te gebruiken bij temperaturen tussen -10 en 35 graden
Elastisch 21 millimeter
Functionele productnaam Purschuim
Gebruiksklasse AC3 Klasse 23 Intensief gebruik
Hoogte 330 millimeter
Indicatie Brandvertragend Nee
Indicatie Bruikbaar in vochtige ruimten Ja
Indicatie TÜV keurmerk Nee
Indicatie Vochtwerend Ja
Indicatie Vorstbestendig Ja
Indicatie brandwerend Ja
Indicatie overschilderbaar Ja
Indicatie warmte-isolerend Ja
Keuringsnorm EN 140
Kleurfamilie Groen
Materiaal Polyurethaan
Materiaal van doeloppervlak Anders
Netto gewicht 980 gram
Niveau van waterbestendigheid Spatwaterbestendig
Ruimte buiten Pu schuim
Toepassing Het afdichten, isoleren en vullen van aansluitingen, voegen, naden en kieren, zelfs onder lage omgevingstemperaturen
Type FM350
Variant Pistoolschuim
Verwerkingsmethode Kitpistool

Informatieblad

VIB_Illbruck FM350.pdf
VIB_Illbruck FM350.pdf

pdf

Etiketinformatie

Gevarenaanduidingen
H222-H229 Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
H332 Schadelijk bij inademing.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H334 Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.

Veiligheidsaanbevelingen
P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
P285 Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen.
P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P342+P311 Bij ademhalingssymptomen: Een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P410+P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.