Griffon Lijmspray 500 ml

Art. nr.: 561757

Merk: Griffon

Meer=Minder

€ 18,91 excl BTW

€ 17,96 vanaf 6 stuks

  • Geschatte levertijd: 3 tot 4 werkdagen

€ 18,91 excl BTW

Omschrijving

Griffon Lijmspray 500 ml

Universele lijm in spuitbus. Voor zowel permanente verlijming als tijdelijke fixatie van bijvoorbeeld sjablonen.
Substantie: Styreen-butadieenrubber (SBR).

Specificaties

Categorie Contactlijmen
Artikelnummer 561757
Ean 8710439165929
Breedte 65 millimeter
Diepte 65 millimeter
Functionele productnaam Lijm
Hoogte 238 millimeter
Indicatie buigbaar, flexibel Ja
Kleurfamilie Geel
Lengte 65 millimeter
Lengte uitgeschoven 65
Materiaal van doeloppervlak Papier
Maximale (werk)lengte 65 millimeter
Netto gewicht 500 gram
Productviscositeit Anders
Substantie Anders
Type speciaal
Type lijm Contactlijm
Variant Lijmspray

Informatieblad

VIB_Griffon_lijmspray.pdf
VIB_Griffon_lijmspray.pdf

pdf

Etiketinformatie

Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008
Het product is geclassificeerd en geëtiketteerd volgens de CLP-verordening.

Gevarenpictogrammen
GHS02 GHS07 GHS09

Signaalwoord
Gevaar

Gevaaraanduidende componenten voor de etikettering:
nafta (aardolie), met waterstof ontzwavelde lichte, gedearomatiseerd Koolwaterstoffen, C6, isoalkanen, minder dan 5% n-hexaan nafta (aardolie), met waterstof behandeld licht n-hexaan

Gevarenaanduidingen
H222-H229 Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.
P410+P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.
P501 De inhoud/verpakking afvoeren overeenkomstig de nationale voorschriften

Over Griffon

Speciaal voor de vakman biedt Griffon kwalitatief hoogwaardige, duidelijke oplossingsgerichte assortimenten. Hiermee staat Griffon garant voor een compleet aanbod voor de sanitair- en installatiebranche, zoals bijvoorbeeld voor irrigatie, tuinbouw, zwembadbouw, bouw- en infratechniek.
Kiezen voor Griffon, is kiezen voor kwaliteit. Naast kwaliteit is ook innovatie een van de kernwaarden. Griffon is de internationaal erkende specialist op het gebied van verbindingstechnieken voor leidingsystemen in kunststof en metaal.