Eurocol Unicol Poedertegellijm 720 wit 25 kg

Art. nr.: 559843

Merk: Eurocol

€ 42,04

40 Bezorgvoorraad info

  • Vandaag voor 14:00 uur besteld, morgen geleverd
  • Gratis klaarzetservice in jouw vestiging
  • Gratis retour

€ 42,04

Omschrijving

Eurocol Unicol Poedertegellijm 720 wit 25 kg

Witte middenbedtegellijm met vullend vermogen.
Ook geschikt voor lichtgekleurd natuursteen.
Voor binnen en buiten.

Specificaties

Categorie Poederlijmen
Artikelnummer 559843
Ean 8710345720106
Diepte 50 millimeter
Eisen verwerking Vanaf 5° tot 25° C (temperatuur van zowel de omgeving als de ondergrond).
Functionele productnaam Tegellijm
Hoogte 12 millimeter
Indicatie buigbaar, flexibel Ja
Kleurfamilie Wit
Lijn 720
Materiaal van doeloppervlak Natuursteen
Maximale verwerkingstemperatuur 25 degree Celsius
Minimale verwerkingstemperatuur 5 degree Celsius
Netto gewicht 25 KG
Substantie Poeder
Toepassing Voor het verlijmen van grootformaat keramische porcellanto grestegels, op nagenoeg alle steenachtige (onregelmatige) ondergronden volgens de middenbed-methode. Tevens zeer geschikt voor alle soorten gekalibreerd en ongekalibreerd natuursteen, waarbij dikteverschillen tussen de platen met lijm dienen te worden opgevuld. Geschikt voor wand- en vloertoepassing en vloerverwarmingsconstructies.
Type lijm Tegellijm
Variant Poederlijm
Volume 25 liter
Werking contact

Informatieblad

VIB_Eurocol Unicol Poedertegellijm 720 wit 25kg.pdf
VIB_Eurocol Unicol Poedertegellijm 720 wit 25kg.pdf

pdf

Etiketinformatie

Gevarenaanduidingen
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P261 Inademing van stof vermijden.
P280 Beschermende handschoenen dragen.
P301+P310 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P404 In gesloten verpakking bewaren.
P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/ internationale voorschriften.