Eurocol 717 Eurofine WD Voegmortel Jasmijn Waterdicht 5kg

Art. nr.: 570693

Merk: Eurocol

€ 12,40 excl BTW

 • Geschatte levertijd: 3 tot 4 werkdagen
 • Gratis klaarzetservice in jouw vestiging
 • Gratis retour

€ 12,40 excl BTW

Omschrijving

Eurocol 717 Eurofine WD Voegmortel Jasmijn Waterdicht 5kg

De Eurocol 717Eurofine WD is een waterdichte voeg met een fijnere structuur,uiternate geschikt te gebruiken in natte ruimtes als de badkamer.
De 717 Eurofine wordt vooral toegepastin luxere projecten, en is door de fijne structuur zeer geschikt voor smalle voegen in combinatie met bijvoorbeeld de populaire slabs en tegels met gerectificeerde (gezaagde) kanten.
Door de samenstelling van deze voeg heb je als tegelzetter meer tijd om te voegen en kun je langer wachten met afsponzen.
Je kunt deze voeg gebruiken opkeramische wand- en vloertegels op vrijwel alle ondergronden.

Productvoordelen:
 • Waterdicht
 • Flexibel
 • Geeft een fijne voegstructuur
 • Zeer geschikte keuze i.c.m. tegel nivelleer systemen; TLS
 • Voor binnen en buiten
 • Voor wand- en vloertegels
 • Geschikt op vrijwel alle ondergronden
 • Voegbreedte 2 tot 10 mm
 • Hoge eindsterkte
 • Uitstekend verwerkbaar
 • Chromaatarm
 • Zeer emissiearm
 • Emicode EC 1PLUS

In verband met vervuiling kun je het beste geen lichtgekleurde voegen voor vloeren en buitensituaties gebruiken.

Specificaties

Categorie Voegmiddelen
Artikelnummer 570693
Ean 8710345717076
Breedte 185 millimeter
Diepte 105 millimeter
Functionele productnaam Voegmiddel
Gewicht 5 kg
Hoogte 230 millimeter
Indicatie buigbaar, flexibel Ja
Kleurfamilie Wit
Lengte 18 cm
Lengte uitgeschoven 18 cm
Materiaal van doeloppervlak Keramiek
Maximale (werk)lengte 18 centimeter
Netto gewicht 5 KG
Substantie Poeder
Toepassing Voegen
Type 717 WD
Type lijm Anders
Variant Voegmortel
Werking Dichtend

Informatieblad

VIB_Eurocol Eurofine Tegelvoeg 717 WD jasmijn 5kg.pdf
VIB_Eurocol Eurofine Tegelvoeg 717 WD jasmijn 5kg.pdf

pdf

Etiketinformatie

Gevarenaanduidingen
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P261 Inademing van stof vermijden.
P280 Draag beschermende handschoenen.
P301+P310 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P404 In gesloten verpakking bewaren.
P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/ internationale voorschriften.