Eurocol 706 Speciaalvoeg WD Voegmortel Antraciet Waterdicht 5kg

Art. nr.: 547438

Merk: Eurocol

€ 9,83 excl BTW

  • Vandaag voor 13:00 uur besteld, morgen geleverd
  • Gratis klaarzetservice in jouw vestiging
  • Gratis retour

€ 9,83 excl BTW

Omschrijving

Eurocol 706 Speciaalvoeg WD Voegmortel Antraciet Waterdicht 5kg

Flexibel en waterdicht voegmateriaal voor keramische tegels.
Toepassing: Universeel voegmateriaal met een versnelde afbinding voor keramisch wand- en vloertegelwerk, natuursteen en glasmozaïek op vrijwel vloertegelwerk, natuursteen en glasmozaïek op vrijwel iedere ondergrond, zoals hout, plaatmateriaal en gips.
Voegbreedte: 3 tot maximaal 10 mm.

Specificaties

Categorie Voegmiddelen
Artikelnummer 547438
Ean 8710345706438
Breedte 180 millimeter
Diepte 100 millimeter
Eisen verwerking Vanaf 5° tot 25° C (temperatuur van zowel de omgeving als de ondergrond).
Functionele productnaam Voegmiddel
Hoogte 230 millimeter
Indicatie buigbaar, flexibel Ja
Kleurfamilie Grijs
Materiaal van doeloppervlak Keramiek
Maximale verwerkingstemperatuur 25 degree Celsius
Minimale verwerkingstemperatuur 5 degree Celsius
Netto gewicht 5 KG
Substantie Poeder
Toepassing Universeel, snelafbindend, flexibel en waterdicht voegmateriaal voor het afvoegen van keramische wand- en vloertegels, natuursteen en glasmozaïek, tot een maximale voegbreedte van 10 mm, op vrijwel alle gedegen opgebouwde constructies zoals cement- en gipsachtige ondergronden, plaatmaterialen, vloer- en wandverwarmingsconstructies e.d. N.B.: Niet geschikt als zuur- en hittebestendig voegmateriaal. Hiervoor de 716 Eurodur HP, 703 Lijm- en Voegepoxy of 702 Multi-Epoxy gebruiken.
Type lijm Anders
Variant Voegmortel
Vorm artikel Rechthoek
Werking Dichtend

Informatieblad

VIB_Eurocol Speciaalvoeg WD Tegelvoeg 706 antraciet waterdicht flexibel 5kg.pdf
VIB_Eurocol Speciaalvoeg WD Tegelvoeg 706 antraciet waterdicht flexibel 5kg.pdf

pdf

Etiketinformatie

Gevarenaanduidingen
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P261 Inademing van stof vermijden.
P280 Draag beschermende handschoenen.
P301+P310 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P404 In gesloten verpakking bewaren.
P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/ internationale voorschriften.