Eurocol 705 Speciaal Poedertegellijm Grijs Flexibel 25kg

Art. nr.: 322313

Merk: Eurocol

Meer=Minder

€ 36,77 excl BTW

€ 33,09 vanaf 40 stuks

  • Geschatte levertijd: 3 tot 4 werkdagen
  • Gratis klaarzetservice in jouw vestiging
  • Gratis retour

€ 36,77 excl BTW

Omschrijving

Eurocol 705 Speciaal Poedertegellijm Grijs Flexibel 25kg

De Eurocol 705 speciaallijm is een poedertegellijm in de kleur grijs die wordt verkocht in zakken van 25 kg. Dit is een cementpoeder met een hoog gehalte aan duurzame kunststofbindmiddelen. Deze poedertegellijm is voornamelijk geschikt voor flexibele en waterdichte verlijming van keramische wand- en vloertegels, mozaïek en vlak donkergekleurd natuursteen, splijttegels, porcellanato grestegels met een zeer geringe vochtopname op vrijwel alle ondergronden, zoals beton, hout, bestaand tegelwerk, granito, vloerverwarmingsconstructies. Ook is de Eurocol 705 Speciaallijm zeer geschikt voor gebruik in natte ruimtes, zwembaden en buitentoepassingen wat de poedertegellijm multifunctioneel en erg handig in gebruik maakt.

Specificaties

Categorie Poederlijmen
Artikelnummer 322313
Ean 8710345010436
Breedte 300 millimeter
Diepte 500 millimeter
Eisen verwerking Vanaf 5° tot 25° C (temperatuur van zowel de omgeving als de ondergrond).
Functionele productnaam Tegellijm
Hoogte 120 millimeter
Indicatie buigbaar, flexibel Ja
Kleurfamilie Grijs
Materiaal van doeloppervlak Alle oppervlaktes
Maximale verwerkingstemperatuur 25 degree Celsius
Minimale verwerkingstemperatuur 5 degree Celsius
Netto gewicht 25 KG
Substantie Poeder
Toepassing Voor de flexibele en waterdichte verlijming van keramische wand- en vloertegels, mozaïek en vlak donkergekleurd natuursteen, splijttegels, porcellanato grestegels met een zeer geringe vochtopname op vrijwel alle ondergronden, zoals beton, hout, bestaand tegelwerk, granito, vloerverwarmingsconstructies e.d. Zeer geschikt voor gebruik in zgn. natte ruimten, zwembaden en buitentoepassingen. Voor het verlijmen van glasmozaïek en lichtgekleurd natuursteen, zoals marmer onze 711 Uniflex of 681 Marmercol gebruiken.
Type lijm Tegellijm
Variant Poederlijm
Volume 25 liter
Vorm artikel Rechthoek
Werking contact

Informatieblad

VIB_Eurocol Speciaallijm Poedertegellijm 705 grijs 25kg.pdf
VIB_Eurocol Speciaallijm Poedertegellijm 705 grijs 25kg.pdf

pdf

Etiketinformatie

Gevarenaanduidingen
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P261 Inademing van stof vermijden.
P280 Beschermende handschoenen dragen.
P301+P310 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P404 In gesloten verpakking bewaren.
P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/ internationale voorschriften.