Bouwmaat Zandcement vloeivloer 25 kg

Art. nr.: 759738

Merk: Bouwmaat

Meer=Minder

€ 9,78 excl BTW

€ 9,48 vanaf 10 stuks

  • Morgen voor 13:00 uur besteld, dinsdag 28 mei geleverd
  • Gratis klaarzetservice in jouw vestiging
  • Gratis retour

€ 9,78 excl BTW

Omschrijving

Bouwmaat Zandcement vloeivloer 25 kg

De Bouwmaat zandcement vloeivloer is een vloeibare hechtende dekvloer. Deze mortel kun je binnenshuis gebruiken op betonnen, steenachtige, cementgebonden ondergronden en zwaluwstaartvloeren (gebruiksklasse A, woningen).
Smeren en afreien is niet meer nodig, je bespaart tot wel 30% van je tijd om de vloer aan te leggen.
Een ander voordeel is dat je veel minder verbruikt dan bij regulier zandcement. De dekvloer is zelfs op afschot te leggen en is geschikt voor watervoerende vloerverwarming. Let wel op dat je ondergrond compleet waterdicht is als je de vloeivloer gebruikt.

Voordelen van de Bouwmaat zandcement vloeivloer
  • Minder arbeidsintensief
  • Gieten i.p.v. smeren en afreien
  • Door gieten sneller klaar
  • Makkelijk te nivelleren met behulp van een drijfrei
  • Geschikt voor watergevulde vloerverwarming
  • Ook op afschot te smeren
  • Geschikt voor natte ruimtes

Classificatie: CT-C16-F4
Verwerkingstijd: Ca. 60 min na aanmaken
Beloopbaar: Na 1 tot 2 dagen
Verwerkingstemperatuur : tussen 5°C en 30°C.
Druksterkte: ≥ 16 N/mm2
Buig-treksterkte: ≥ 4,0 N/mm2
Verbruik: Eén zak Bouwmaat zandcement vloeivloer van 25kg levert ca. 12,75 liter zandcementspecie
op. Ca. 1,9 kg poeder per m²/mm laagdikte.
Droogtijd: Indicatie droogtijd bij laagdikte tot 5 cm: ca. 1 week per cm laagdikte (bij 20°C en 65%
relatieve vochtigheid).
Laagdikte: 3-10 cm

Deze mortel is fabrieksmatig vervaardigde droge cementgebonden vloermortel conform NEN-EN 13813.

Specificaties

Categorie Zandcement mortels
Artikelnummer 759738
Ean 8711951050939
Beoogd gebruik Vloer
Binnen/buitengebruik Binnen
Breedte 330 millimeter
Diepte 110 millimeter
Droogtijd 24 hour
Functionele productnaam Mortel
Hoogte 480 millimeter
Indicatie Vorstbestendig Ja
Indicatie snelhardend Nee
Kleurfamilie Grijs
Materiaal Cement
Materiaal van doeloppervlak Steenachtig
Maximale verwerkingstemperatuur 30 degree Celsius
Minimale verwerkingstemperatuur 5 degree Celsius
Netto gewicht 25 KG
Sterkteklasse C16
Substantie Poeder
Toepassing Binnenshuis gieten van een zandcement dekvloer
Type mortelmengsel Cementair
Variant Zandcement
Verwerkingstijd 60 minute (time unit)
Volume 12.75 liter

Informatieblad

VIB_Bouwmaat-Zandcement-Vloeivloer.pdf
VIB_Bouwmaat-Zandcement-Vloeivloer.pdf

pdf

VIB_Bouwmaat-Zandcement-Vloeivloer.pdf
VIB_Bouwmaat-Zandcement-Vloeivloer.pdf

pdf

Etiketinformatie

Identificatie conform EG-verordening 1272/2008 (CLP)
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel
H315 Veroorzaakt huidirritatie
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken
Door toevoeging van reductiemiddelen vervalt H317 gedurende de houdbaarheidsperiode zoals aangegeven op de verpakking.

Gevaarlijke bestanddelen
Portlandcementklinker; CAS-nr.: 65997-15-1
Calciumaluminaatklinker; CAS-nr.: 65997-18-4

Gevarenaanduidingen
H318 - Veroorzaakt ernstigoogletsel
H315 - Veroorzaakt huidirritatie
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken

Veiligheidsaanbevelingen
P102 Buiten bereik van kinderen houden
P261 + P304 + P340 + P312: Vermijd inademing van cementstof. BIJ INADEMING: Breng hetslachtoffer onmiddellijk in de frisse lucht en breng het in een positie waarin het gemakkelijk kan ademhalen. Raadpleeg een arts bij blijvend onwel voelen.
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen
P302 + P352 + P333 + P313: BIJ CONTACT MET DE HUID: Reinig met ruim voldoende water en zeep.Bij huidirritatie of uitslag: raadpleeg een arts.
P305 + P351 + P338 + P310: BIJ OOGCONTACT: Spoel gedurende enkele minuten voorzichtig metwater. Indien mogelijk en van toepassing, verwijder contactlenzen. Ga door met spoelen. Neem onmiddellijk contact op met een (oog) arts.
P501: Ruim het materiaal op in de daarvoor bestemde afvalcontainers.

Over Bouwmaat

Bouwmaat is er voor de bouwer, altijd en overal. We staan altijd voor je klaar zodat je zo eenvoudig mogelijk en succesvol je werk kunt doen. Dat zie je terug in de vorm van kwaliteitsproducten, handige diensten én professionele kennis. Zo zijn onze eigen Bouwmaat producten al jaren dé betrouwbare, gegarandeerde basis voor een mooi en strak eindresultaat