Bouwmaat Zandcement vloeivloer 25 kg

Meer=Minder
10,25 incl. btw € 8,47 excl btw
  1. Online op voorraad
  2. Morgen voor 14:00 uur besteld, de volgende werkdag geleverd
  3. Gratis klaarzetservice in jouw vestiging
Login om de vooraad van je vestiging te zien
Artikelnummer: 759738
Maat / inhoud: 1,00

Omschrijving

Bouwmaat Zandcement vloeivloer 25 kg

De Bouwmaat zandcement vloeivloer is een vloeibare hechtende dekvloer. Deze mortel kun je binnenshuis gebruiken op betonnen, steenachtige, cementgebonden ondergronden en zwaluwstaartvloeren (gebruiksklasse A, woningen).
Smeren en afreien is niet meer nodig, je bespaart tot wel 30% van je tijd om de vloer aan te leggen.
Een ander voordeel is dat je veel minder verbruikt dan bij regulier zandcement. De dekvloer is zelfs op afschot te leggen en is geschikt voor watervoerende vloerverwarming. Let wel op dat je ondergrond compleet waterdicht is als je de vloeivloer gebruikt.

Voordelen van de Bouwmaat zandcement vloeivloer
  • Minder arbeidsintensief
  • Gieten i.p.v. smeren en afreien
  • Door gieten sneller klaar
  • Makkelijk te nivelleren met behulp van een drijfrei
  • Geschikt voor watergevulde vloerverwarming
  • Ook op afschot te smeren
  • Geschikt voor natte ruimtes

Classificatie: CT-C16-F4
Verwerkingstijd: Ca. 60 min na aanmaken
Beloopbaar: Na 1 tot 2 dagen
Verwerkingstemperatuur : tussen 5°C en 30°C.
Druksterkte: ≥ 16 N/mm2
Buig-treksterkte: ≥ 4,0 N/mm2
Verbruik: Eén zak Bouwmaat zandcement vloeivloer van 25kg levert ca. 12,75 liter zandcementspecie
op. Ca. 1,9 kg poeder per m²/mm laagdikte.
Droogtijd: Indicatie droogtijd bij laagdikte tot 5 cm: ca. 1 week per cm laagdikte (bij 20°C en 65%
relatieve vochtigheid).
Laagdikte: 3-10 cm

Deze mortel is fabrieksmatig vervaardigde droge cementgebonden vloermortel conform NEN-EN 13813.

Technische Specificaties

Categorie: Zandcement mortels
Artikelnummer: 759738
EAN-nummer: 8711951050939
Beoogd gebruik: Vloer
Binnen/buitengebruik: Binnen
Diepte: 11 millimeter
Droogtijd: 24 hour
Functionele productnaam: Mortel
Hoogte: 48 millimeter
Indicatie CE keurmerk: Nee
Indicatie snelhardend: Nee
Indicatie Vorstbestendig: Ja
Kleurfamilie: Grijs
Lijn: Zandcement
Materiaal: Cement
Materiaal van doeloppervlak: Steenachtig
Maximale verwerkingstemperatuur: 30 degree Celsius
Minimale verwerkingstemperatuur: 5 degree Celsius
Netto gewicht: 25 KG
Sterkteklasse: C16
Substantie: Poeder
Toepassing: Binnenshuis gieten van een zandcement dekvloer
Type mortelmengsel: Cementair
Variant: Zandcement
Verwerkingstijd: 60 minute (time unit)
Volume: 12.75 liter

Over Bouwmaat

Bouwmaat voert een steeds groter assortiment aan artikelen van eigen merk bouwmaterialen. Professionele kwaliteit staat voorop. Bouwmaat is van oorsprong een Groothandel voor professionale vakmannen in de bouw en loopt graag voorop. Samen met de belangrijkste partners uit de branche, probeert Bouwmaat u slimmer te laten bouwen.

Etiketinformatie

GHS05-bijtend
GHS07-uitroepteken
Identificatie conform EG-verordening 1272/2008 (CLP)
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel
H315 Veroorzaakt huidirritatie
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken
Door toevoeging van reductiemiddelen vervalt H317 gedurende de houdbaarheidsperiode zoals aangegeven op de verpakking.

Gevaarlijke bestanddelen
Portlandcementklinker; CAS-nr.: 65997-15-1
Calciumaluminaatklinker; CAS-nr.: 65997-18-4

Gevarenaanduidingen
H318 - Veroorzaakt ernstigoogletsel
H315 - Veroorzaakt huidirritatie
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken

Veiligheidsaanbevelingen
P102 Buiten bereik van kinderen houden
P261 + P304 + P340 + P312: Vermijd inademing van cementstof. BIJ INADEMING: Breng het slachtoffer onmiddellijk in de frisse lucht en breng het in een positie waarin het gemakkelijk kan ademhalen. Raadpleeg een arts bij blijvend onwel voelen.
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen
P302 + P352 + P333 + P313: BIJ CONTACT MET DE HUID: Reinig met ruim voldoende water en zeep. Bij huidirritatie of uitslag: raadpleeg een arts.
P305 + P351 + P338 + P310: BIJ OOGCONTACT: Spoel gedurende enkele minuten voorzichtig metwater. Indien mogelijk en van toepassing, verwijder contactlenzen. Ga door met spoelen. Neem onmiddellijk contact op met een (oog) arts.
P501: Ruim het materiaal op in de daarvoor bestemde afvalcontainers.