Bouwmaat Metselmortel M5 25 kg

Art. nr.: 553538

Merk: Bouwmaat

Meer=Minder

€ 6,09 excl BTW

€ 5,90 vanaf 10 stuks

  • Morgen voor 13:00 uur besteld, dinsdag 28 mei geleverd
  • Gratis klaarzetservice in jouw vestiging
  • Gratis retour

€ 6,09 excl BTW

Omschrijving

Bouwmaat Metselmortel M5 25 kg

De Bouwmaat Metselmortel van 25 kg is een morteltype A. Deze traditionele mortel is er een van Nederlands fabrikaat en is van de hoge betrouwbare kwaliteit M5. Per 25 kg is er ongeveer 15 liter metselspecie nodig. De Bouwmaat metselmortel is geschikt voor professioneel of industrieel gebruik en vooral voor het vermetselen van zuigende en sterk zuigende stenen. De maximale korrel van de mortel is 4 mm.

Specificaties

Categorie Metselmortels
Artikelnummer 553538
Ean 8711951050649
Beoogd gebruik Metselmortel
Binnen/buitengebruik Binnen, Buiten
Breedte 510 millimeter
Diepte 280 millimeter
Droogtijd 28 hour
Eisen verwerking normaal tot sterk zuigende stenen
Functionele productnaam Mortel
Hoogte 110 millimeter
Indicatie BENOR keurmerk Nee
Indicatie KOMO keurmerk Ja
Indicatie Vorstbestendig Ja
Indicatie brandwerend Nee
Indicatie snelhardend Nee
Kleurfamilie grijs
Materiaal Anders
Materiaal van doeloppervlak Anders
Maximale verwerkingstemperatuur 30 degree Celsius
Maximale voegbreedte 12 millimeter
Minimale verwerkingstemperatuur 5 degree Celsius
Netto gewicht 25 KG
Sterkteklasse Overig
Substantie Poeder
Toepassing metselmortel
Type mortelmengsel M5 type A
Variant Metselmortel
Verwerkingstijd 2 minute (time unit)
Volume 15 liter

Informatieblad

VIB_Bouwmaat-Metselmortel.pdf
VIB_Bouwmaat-Metselmortel.pdf

pdf

VIB_Bouwmaat-Metselmortel.pdf
VIB_Bouwmaat-Metselmortel.pdf

pdf

Etiketinformatie

Identificatie conform EG-verordening 1272/2008 (CLP)
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel
H315 Veroorzaakt huidirritatie
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken
Door toevoeging van reductiemiddelen vervalt H317 gedurende de houdbaarheidsperiode zoals aangegeven op de verpakking.

Gevaarlijke bestanddelen
Portlandcementklinker; CAS-nr.: 65997-15-1

Gevarenaanduidingen
H318 - Veroorzaakt ernstigoogletsel
H315 - Veroorzaakt huidirritatie
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken

Veiligheidsaanbevelingen
P102 Buiten bereik van kinderen houden
P261 + P304 + P340 + P312: Vermijd inademing van cementstof. BIJ INADEMING: Breng hetslachtoffer onmiddellijk in de frisse lucht en breng het in een positie waarin het gemakkelijk kan ademhalen. Raadpleeg een arts bij blijvend onwel voelen.
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen
P302 + P352 + P333 + P313: BIJ CONTACT MET DE HUID: Reinig met ruim voldoende water en zeep.Bij huidirritatie of uitslag: raadpleeg een arts.
P305 + P351 + P338 + P310: BIJ OOGCONTACT: Spoel gedurende enkele minuten voorzichtig metwater. Indien mogelijk en van toepassing, verwijder contactlenzen. Ga door met spoelen. Neem onmiddellijk contact op met een (oog) arts.
P501: Ruim het materiaal op in de daarvoor bestemde afvalcontainers.

Over Bouwmaat

Bouwmaat is er voor de bouwer, altijd en overal. We staan altijd voor je klaar zodat je zo eenvoudig mogelijk en succesvol je werk kunt doen. Dat zie je terug in de vorm van kwaliteitsproducten, handige diensten én professionele kennis. Zo zijn onze eigen Bouwmaat producten al jaren dé betrouwbare, gegarandeerde basis voor een mooi en strak eindresultaat