Bouwmaat Lichtgewicht beton 18 kg

Art. nr.: 577448

Merk: Bouwmaat

Meer=Minder

€ 9,44 excl BTW

€ 9,15 vanaf 10 stuks

  • Vandaag voor 13:00 uur besteld, dinsdag 28 mei geleverd
  • Gratis klaarzetservice in jouw vestiging
  • Gratis retour

€ 9,44 excl BTW

Omschrijving

Bouwmaat Lichtgewicht beton 18 kg

Bouwmaat Lichtgewichtbeton wordt geleverd in zakken van 18 kg. Dit is genoeg voor ca. 12 liter betonspecie. Het beton heeft een verwerkingstijd van 2 uur. Je gebruikt Bouwmaat Lichtgewichtbeton voor het maken van lichtgewicht betonconstructies. Het beton is geschikt voor het storten van vloeren onder afschot, dunne lichtgewicht staalbetonvloeren en diverse andere lichtgewicht betonconstructies. Gebruik het lichtgewichtbeton altijd binnen het toepassingsgebied van de milieuklassen X0, XC4, XD2, XS1, XF3, XA2. De sterkteklasse van het beton is LC25/28, de dichtheidsklasse D2,0. De maximale korrel is 4 mm. Lees voor gebruik altijd het veiligheidsinformatieblad.

Specificaties

Categorie Betonmortels
Artikelnummer 577448
Ean 8711951050632
Beoogd gebruik Anders
Binnen/buitengebruik Binnen, Buiten
Breedte 510 millimeter
Diepte 280 millimeter
Droogtijd 28 hour
Functionele productnaam Betonmortels
Gewicht 18 kg
Hoogte 110 millimeter
Indicatie KOMO keurmerk Ja
Indicatie Vorstbestendig Ja
Indicatie snelhardend Nee
Kleurfamilie Grijs
Materiaal Beton
Materiaal van doeloppervlak Anders
Maximale verwerkingstemperatuur 30 degree Celsius
Minimale verwerkingstemperatuur 5 degree Celsius
Netto gewicht 18 KG
Sterkteklasse Overig
Substantie Poeder
Toepassing Lichtgewicht constructies
Type NEN-EN 206 1 / NEN 8005
Type mortelmengsel LC25/28 X0, XC4, XD2, XS1, XF3, XA2
Variant Lichtgewicht beton
Verwerkingstijd 120 minute (time unit)
Volume 12 liter

Informatieblad

VIB_Bouwmaat-Lichtgewicht-Betonmortel.pdf
VIB_Bouwmaat-Lichtgewicht-Betonmortel.pdf

pdf

VIB_Bouwmaat-Lichtgewicht-Betonmortel.pdf
VIB_Bouwmaat-Lichtgewicht-Betonmortel.pdf

pdf

Etiketinformatie

Identificatie conform EG-verordening 1272/2008 (CLP)
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel
H315 Veroorzaakt huidirritatie
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken
Door toevoeging van reductiemiddelen vervalt H317 gedurende de houdbaarheidsperiode zoals aangegeven op de verpakking.

Gevaarlijke bestanddelen
Portlandcementklinker; CAS-nr.: 65997-15-1

Gevarenaanduidingen
H318 - Veroorzaakt ernstigoogletsel
H315 - Veroorzaakt huidirritatie
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken

Veiligheidsaanbevelingen
P102 Buiten bereik van kinderen houden
P261 + P304 + P340 + P312: Vermijd inademing van cementstof. BIJ INADEMING: Breng het slachtoffer onmiddellijk in de frisse lucht en breng het in een positie waarin het gemakkelijk kan ademhalen. Raadpleeg een arts bij blijvend onwel voelen.
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen
P302 + P352 + P333 + P313: BIJ CONTACT MET DE HUID: Reinig met ruim voldoende water en zeep. Bij huidirritatie of uitslag: raadpleeg een arts.
P305 + P351 + P338 + P310: BIJ OOGCONTACT: Spoel gedurende enkele minuten voorzichtig metwater. Indien mogelijk en van toepassing, verwijder contactlenzen. Ga door met spoelen. Neem onmiddellijk contact op met een (oog) arts.
P501: Ruim het materiaal op in de daarvoor bestemde afvalcontainers.

Over Bouwmaat

Bouwmaat is er voor de bouwer, altijd en overal. We staan altijd voor je klaar zodat je zo eenvoudig mogelijk en succesvol je werk kunt doen. Dat zie je terug in de vorm van kwaliteitsproducten, handige diensten én professionele kennis. Zo zijn onze eigen Bouwmaat producten al jaren dé betrouwbare, gegarandeerde basis voor een mooi en strak eindresultaat