Bouwmaat Hoogglans Lak Wit 2,5L

Art. nr.: 570265

Merk: Bouwmaat

€ 52,83 excl BTW

  • Geschatte levertijd: 3 tot 4 werkdagen
  • Gratis klaarzetservice in jouw vestiging
  • Gratis retour

€ 52,83 excl BTW

Omschrijving

Bouwmaat Hoogglans Lak Wit 2,5L

Hoogglanzende aflak voor hout, voorbehandeld metaal en harde kunststoffen.
Goed dekkend en goede vloeiing.
Duurzaam, stootvast, lang glansbehoud en weerbestendig.
Verbruik ca 16 m² per liter per laag.

Specificaties

Categorie Hoogglans oplosmiddelhoudende lakken
Artikelnummer 570265
Ean 8711951035790
Beoogd gebruik Binnen
Bescherming in jaren 6 jaar
Binnen/buitengebruik Buiten
Breedte 192 millimeter
Diepte 165 millimeter
Droogtijd Droging bij 23C. en RV 65%: droog na ca. 3 uur
Eisen verwerking Ondergrond: De ondergrond dient draagkrachtig, vlak, droog, schoon, mos-, alg- en vetvrij te zjin. Algemeen: Producten op alkydharsbasis kunnen gaan vergelen in een donkere omgeving, of wanneer ze worden afgedekt. Dit effect is vooral zichtbaar bij lichtere kleuren. Als het object wordt blootgesteld aan daglicht doet dit verschijnsel zich vele malen minder voor. Niet verwerken beneden de +8°C., in de felle zon en bij kans op regen. Gereedschap reinigen met terpentine. Blik goed sluiten, even omkeren om velvorming te voorkomen en rechtop bewaren.
Functionele productnaam Lak
Glanstype Hoogglans
Hoogte 149 millimeter
Indicatie Roestwerend Nee
Indicatie Te verdunnen Nee
Indicatie overschilderbaar Nee
Kleurcode Wit
Kleurfamilie Wit
Kleurnummer B-210
Materiaal van doeloppervlak Anders
Maximale verwerkingstemperatuur degree Celsius
Minimale verwerkingstemperatuur degree Celsius
Netto gewicht 3.317 KG
Overschilderbaar na 20 hour
Rendement 40
Rendement per liter 15 M2
Rendement per verpakking 37.5 M2
Stof droog na 3 hour
Substantie Vloeistof
Toepassing Binnen
Type Hoogglans
Type laag Toplaag
Variant Hoogglans lak
Verfbasis Anders
Verwerkingsmethode Kwast

Informatieblad

VIB_Bouwmaat Hoogglans.pdf
VIB_Bouwmaat Hoogglans.pdf

pdf

Etiketinformatie

Gevaarlijke bestanddelen :
Koolwaterstoffen, C9-C11, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische, minder dan 2% aromaten

Gevarenaanduidingen (CLP) :
H226 - Ontvlambare vloeistof en damp.
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen (CLP) :
P102 - Buiten bereik van kinderen houden.
P210 - Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P271 - Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
P280 - Beschermende handschoenen, Beschermende kleding, Oogbescherming dragen.
P312 - Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar een verzamelpunt voor gevaarlijk of speciaal afval, overeenkomstig de lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving. [Bij spuitapplicatie; P261 - Inademing van spuitnevel vermijden.

EUH zinnen :
EUH066 - Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

Over Bouwmaat

Bouwmaat is er voor de bouwer, altijd en overal. We staan altijd voor je klaar zodat je zo eenvoudig mogelijk en succesvol je werk kunt doen. Dat zie je terug in de vorm van kwaliteitsproducten, handige diensten én professionele kennis. Zo zijn onze eigen Bouwmaat producten al jaren dé betrouwbare, gegarandeerde basis voor een mooi en strak eindresultaat