Bouwmaat Egalisatie vloeivloer 25 kg

Art. nr.: 572613

Merk: Bouwmaat

Meer=Minder

€ 29,82

€ 28,92 vanaf 10 stuks

  • Vandaag voor 13:00 uur besteld, morgen geleverd
  • Gratis klaarzetservice in jouw vestiging
  • Gratis retour

€ 29,82

Omschrijving

Bouwmaat Egalisatie vloeivloer 25 kg

De Bouwmaat Egalisatie vloeivloer komt in een zak van 25 kg. Deze mortel is snelverhardend, zelf nivellerend en is te gebruiken voor het egaliseren van normaal te belasten beton- en cementdekvloeren in laagdiktes van 2 tot 20 mm en is tevens geschikt voor vloerverwarming. De verwerkingstijd bedraagt 30 minuten en de droogtijd van deze mortel is ongeveer 2 uur voor de prime. Na ongeveer 3 á 4 uur is de egalisatiemortel beloopbaar (afhankelijk van de omgevingsomstandigheden en de laagdikte). Je hebt ongeveer 1,5 kg nodig per m² per mm laagdikte. Een van de voordelen van de Bouwmaat mortel is dat het krimp- en spanningsarm is. Sterkteklasse: CT-C20-F4.

Specificaties

Categorie Egalines
Artikelnummer 572613
Ean 8711951050625
Binnen/buitengebruik Binnen
Diepte 280 millimeter
Droogtijd 3 hour
Eisen verwerking normaal te belasten beton- en cementdekvloeren
Functionele productnaam Egalisatiemortels
Hoogte 110 millimeter
Indicatie BENOR keurmerk Nee
Indicatie CE keurmerk Ja
Indicatie Geschikt voor vloerverwarming Ja
Indicatie KOMO keurmerk Ja
Indicatie Vorstbestendig Nee
Indicatie brandwerend Ja
Indicatie snelhardend Ja
Kleurfamilie grijs
Lijn EN 13813
Materiaal Anders
Materiaal van doeloppervlak Anders
Maximale verwerkingstemperatuur 25 degree Celsius
Minimale verwerkingstemperatuur 5 degree Celsius
Netto gewicht 25 KG
Sterkteklasse Overig
Toepassing Egaliseren
Type mortelmengsel CT-C20-F4
Variant Vloeregalisatiemortels
Verwerkingstijd 30 minute (time unit)
Volume 16 liter

Informatieblad

VIB_Bouwmaat-Egalisatie-Vloeivloer.pdf
VIB_Bouwmaat-Egalisatie-Vloeivloer.pdf

pdf

VIB_Bouwmaat-Egalisatie-Vloeivloer.pdf
VIB_Bouwmaat-Egalisatie-Vloeivloer.pdf

pdf

Etiketinformatie

Identificatie conform EG-verordening 1272/2008 (CLP)
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel
H315 Veroorzaakt huidirritatie
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken
Door toevoeging van reductiemiddelen vervalt H317 gedurende de houdbaarheidsperiode zoals aangegeven op de verpakking.

Gevaarlijke bestanddelen
Portlandcementklinker; CAS-nr.: 65997-15-1

Gevarenaanduidingen
H318 - Veroorzaakt ernstigoogletsel
H315 - Veroorzaakt huidirritatie
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken

Veiligheidsaanbevelingen
P102 Buiten bereik van kinderen houden
P261 + P304 + P340 + P312: Vermijd inademing van cementstof. BIJ INADEMING: Breng hetslachtoffer onmiddellijk in de frisse lucht en breng het in een positie waarin het gemakkelijk kan ademhalen. Raadpleeg een arts bij blijvend onwel voelen.
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen
P302 + P352 + P333 + P313: BIJ CONTACT MET DE HUID: Reinig met ruim voldoende water en zeep.Bij huidirritatie of uitslag: raadpleeg een arts.
P305 + P351 + P338 + P310: BIJ OOGCONTACT: Spoel gedurende enkele minuten voorzichtig metwater. Indien mogelijk en van toepassing, verwijder contactlenzen. Ga door met spoelen. Neem onmiddellijk contact op met een (oog) arts.
P501: Ruim het materiaal op in de daarvoor bestemde afvalcontainers.

Over Bouwmaat

Bouwmaat is er voor de bouwer, altijd en overal. We staan altijd voor je klaar zodat je zo eenvoudig mogelijk en succesvol je werk kunt doen. Dat zie je terug in de vorm van kwaliteitsproducten, handige diensten én professionele kennis. Zo zijn onze eigen Bouwmaat producten al jaren dé betrouwbare, gegarandeerde basis voor een mooi en strak eindresultaat