Home Assortiment Bouwmaterialen Cement en mortels Mortels Egalines Bouwmaat Egalisatie vloeivloer 25 kg

Bouwmaat Egalisatie vloeivloer 25 kg

Meer=Minder
34,82 incl. btw € 28,78 excl btw
  1. Online op voorraad
  2. Vandaag voor 14:00 uur besteld morgen geleverd
  3. Gratis klaarzetservice in jouw vestiging
Login om de vooraad van je vestiging te zien
Artikelnummer: 572613
Maat / inhoud: 25,00 KG

Omschrijving

Bouwmaat Egalisatie vloeivloer 25 kg

De Bouwmaat Egalisatie vloeivloer komt in een zak van 25 kg. Deze mortel is snelverhardend, zelf nivellerend en is te gebruiken voor het egaliseren van normaal te belasten beton- en cementdekvloeren in laagdiktes van 2 tot 20 mm en is tevens geschikt voor vloerverwarming. De verwerkingstijd bedraagt 30 minuten en de droogtijd van deze mortel is ongeveer 2 uur voor de prime. Na ongeveer 3 á 4 uur is de egalisatiemortel beloopbaar (afhankelijk van de omgevingsomstandigheden en de laagdikte). Je hebt ongeveer 1,5 kg nodig per m² per mm laagdikte. Een van de voordelen van de Bouwmaat mortel is dat het krimp- en spanningsarm is. Sterkteklasse: CT-C20-F4.

Technische Specificaties

Categorie: Egalines
Artikelnummer: 572613
EAN-nummer: 8711951050625
Binnen/buitengebruik: Binnen
Breedte van het vermelde type: 510 millimeter
Diepte van het vermelde type: 280 millimeter
Droogtijd: 3 hour
Eisen verwerking: normaal te belasten beton- en cementdekvloeren
Hoogte van het vermelde type: 110 millimeter
Indicatie BENOR keurmerk: Nee
Indicatie brandwerend: Ja
Indicatie CE keurmerk: Ja
Indicatie Geschikt voor vloerverwarming: Ja
Indicatie KOMO keurmerk: Ja
Indicatie snelhardend: Ja
Indicatie Vorstbestendig: Nee
Kleurfamilie: grijs
Lijn: EN 13813
Materiaal: Anders
Materiaal van doeloppervlak: Anders
Maximale verwerkingstemperatuur: 25 degree Celsius
Minimale verwerkingstemperatuur: 5 degree Celsius
Netto gewicht: 25 KG
Netto inhoud: 25 KG
Sterkteklasse: Overig
Toepassing: Egaliseren
Type mortelmengsel: CT-C20-F4
Variant: Vloeivloer
Verwerkingstijd: 30 minute (time unit)
Volume: 16 liter

Over Bouwmaat

Bouwmaat voert een steeds groter assortiment aan artikelen van eigen merk bouwmaterialen. Professionele kwaliteit staat voorop. Bouwmaat is van oorsprong een Groothandel voor professionale vakmannen in de bouw en loopt graag voorop. Samen met de belangrijkste partners uit de branche, probeert Bouwmaat u slimmer te laten bouwen.

Etiketinformatie

GHS05-bijtend
GHS07-uitroepteken
Identificatie conform EG-verordening 1272/2008 (CLP)
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel
H315 Veroorzaakt huidirritatie
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken
Door toevoeging van reductiemiddelen vervalt H317 gedurende de houdbaarheidsperiode zoals aangegeven op de verpakking.

Gevaarlijke bestanddelen
Portlandcementklinker; CAS-nr.: 65997-15-1

Gevarenaanduidingen
H318 - Veroorzaakt ernstigoogletsel
H315 - Veroorzaakt huidirritatie
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken

Veiligheidsaanbevelingen
P102 Buiten bereik van kinderen houden
P261 + P304 + P340 + P312: Vermijd inademing van cementstof. BIJ INADEMING: Breng het slachtoffer onmiddellijk in de frisse lucht en breng het in een positie waarin het gemakkelijk kan ademhalen. Raadpleeg een arts bij blijvend onwel voelen.
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen
P302 + P352 + P333 + P313: BIJ CONTACT MET DE HUID: Reinig met ruim voldoende water en zeep. Bij huidirritatie of uitslag: raadpleeg een arts.
P305 + P351 + P338 + P310: BIJ OOGCONTACT: Spoel gedurende enkele minuten voorzichtig metwater. Indien mogelijk en van toepassing, verwijder contactlenzen. Ga door met spoelen. Neem onmiddellijk contact op met een (oog) arts.
P501: Ruim het materiaal op in de daarvoor bestemde afvalcontainers.