ARDEX X78 Microtec Flexlijm Vloer 25kg

Art. nr.: 585018

Merk: Ardex

Meer=Minder

€ 30,00 excl BTW

€ 27,00 vanaf 40 stuks

Artikel niet online bestelbaar

Omschrijving

ARDEX X78 Microtec Flexlijm Vloer 25kg

Producten van Ardex staan bekend om de superieure kwaliteit, soepele verwerking, snelle droging en uitharding (dus tijdswinst) en unieke producteigenschappen.

Ardex Microtec Flexlijm vloer X78 is een flexibele vloertegel poederlijm met microtec vezeltechniek; deze techniek resulteert in een standvastige tegellijm met de voordelen van een vloeibedlijm. Daardoor is de X78 de perfecte poederlijm voor grootformaat vloertegels, die voor toepassing binnen zonder buttering/floating toch maximale hechting garandeert.

Door deze eigenschappen is X78 ideaal in combinatie met Schlüter Ditra Sound, Ditra 25 mat en Ditra Heat systemen. Eén lijm voor verlijming van het Ditra product aan de ondergrond en voor verlijming van de tegels op het betreffende Schlüter Ditra Systeem.


Specificaties

Categorie Poederlijmen
Artikelnummer 585018
Ean 4024705540650
Breedte 325 millimeter
Diepte 115 millimeter
Eisen verwerking Boven +5 °C verwerken
Functionele productnaam Tegellijm
Gewicht 25 KG
Hoogte 500 millimeter
Indicatie buigbaar, flexibel Ja
Kleurfamilie Grijs
Materiaal van doeloppervlak Anders
Maximale temperatuur 70 degree Celsius
Maximale verwerkingstemperatuur 35 degree Celsius
Minimale verwerkingstemperatuur 5 degree Celsius
Netto gewicht 25.3 KG
Overschilderbaar na 0 hour
Substantie Poeder
Toepassing Lijmen
Type X78
Type lijm Tegellijm
Variant Poederlijm
Volume 0 liter
Vorm artikel Vloeistof
Werking contact

Informatieblad

VIB_Ardex Microtec Flexlijm vloer X78 25kg.pdf
VIB_Ardex Microtec Flexlijm vloer X78 25kg.pdf

pdf

Etiketinformatie

Etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Signaalwoord (CLP) :
Gevaar

Gevaarlijke bestanddelen :
Portlandcement

Gevarenaanduidingen (CLP) :
H315 - Veroorzaakt huidirritatie.
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen (CLP) :
P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
P280 - Oogbescherming, Beschermende handschoenen dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P302+P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P261 - Inademing van stof vermijden.

Extra zinnen :
Inhoud/verpakking afvoeren overeenkomstig de regionale/nationale/internationale/plaatselijekverordeningen.