ARDEX X77 Microtec Flexlijm Wand En Vloer 25kg

Art. nr.: 585017

Merk: Ardex

Meer=Minder

€ 40,34 excl BTW

€ 36,30 vanaf 40 stuks

Artikel niet online bestelbaar

Omschrijving

ARDEX X77 Microtec Flexlijm Wand En Vloer 25kg

Producten van Ardex staan bekend om de superieure kwaliteit, soepele verwerking, snelle droging en uitharding (dus tijdswinst) en unieke producteigenschappen. Ardex Microtec Flexlijm wand en vloer X77 is een soepele, zeer zuinige tegellijm voor zowel wand als vloer. De lijm heeft een hoge kleefkracht, waarmee X77 de ideale wandlijm is voor zware grootformaat wandtegels, die niet nazakken in de lijm.

X77 is de perfecte poederlijm voor wand én vloertegels in combinatie met de Schlüter Kerdi producten. Eén lijm voor verlijming van het Kerdi product aan de ondergrond en voor verlijming van de tegels op het betreffende Schlüter Kerdi product. Voor afdichtingsgarantie van onderlinge naden van Kerdi producten, Kerdi Coll-L gebruiken.

Specificaties

Categorie Poederlijmen
Artikelnummer 585017
Ean 4024705540605
Beoogd gebruik Binnen en buiten. Wand en vloer
Breedte 325 millimeter
Diepte 115 millimeter
Eisen verwerking Boven +5 °C verwerken
Functionele productnaam Tegellijm
Hoogte 500 millimeter
Indicatie buigbaar, flexibel Ja
Kleurfamilie Grijs
Materiaal van doeloppervlak Anders
Maximale temperatuur 70 degree Celsius
Maximale verwerkingstemperatuur 35 degree Celsius
Minimale verwerkingstemperatuur 5 degree Celsius
Netto gewicht 25.3 KG
Overschilderbaar na 0 hour
Substantie Poeder
Toepassing Lijmen
Type lijm Tegellijm
Variant Poederlijm
Volume 0 liter
Vorm artikel Zak
Werking contact

Informatieblad

VIB_Ardex Microtec Flexlijm wand en vloer X77 25kg.pdf
VIB_Ardex Microtec Flexlijm wand en vloer X77 25kg.pdf

pdf

Etiketinformatie

Signaalwoord (CLP) :
Gevaar

Gevaarlijke bestanddelen :
Portlandcement

Gevarenaanduidingen (CLP) :
H315 - Veroorzaakt huidirritatie.
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen (CLP) :
P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
P280 - Oogbescherming, Beschermende handschoenen dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met watergedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P302+P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P261 - Inademing van stof vermijden.

Extra zinnen :
Inhoud/verpakking afvoeren overeenkomstig de regionale/nationale/internationale/plaatselij