ARDEX G10 PREMIUM Flex-Voegmortel Zilvergrijs 5kg

Art. nr.: 755407

Merk: Ardex

€ 15,05 excl BTW

  • Geschatte levertijd: 3 tot 4 werkdagen
  • Gratis klaarzetservice in jouw vestiging
  • Gratis retour

€ 15,05 excl BTW

Omschrijving

ARDEX G10 PREMIUM Flex-Voegmortel Zilvergrijs 5kg

De ARDEX G10 is een cementgebonden voegmortel met bijzonder hoge kleurstabiliteit. Voor voegbreedtes van 1 - 10 mm, op muren en vloeren, binnen en buiten. Geschikt voor alle keramische tegels en platen, maar ook voor glasmozaïeken, glazen tegels en natuursteen.De ARDEX G10 heeft na uitharding water- en vuilafstotende eigenschappen die een gunstig effect hebben op de optische werking, conditie en waardebehoud van de vloerbedekkingen. De hoge vervormbaarheid en goede flankhechting zorgen voor een spanningsreductie van thermisch belaste oppervlakken en dragen aanzienlijk bij aan de duurzaamheid van de bekledingen.

Specificaties

Categorie Voegmiddelen
Artikelnummer 755407
Ean 4024705325141
Breedte 260 millimeter
Diepte 260 millimeter
Droogtijd 24 hour
Eisen verwerking Verwerken bij temperaturen boven +5 °C
Functionele productnaam Voegmiddel
Hoogte 190 millimeter
Indicatie buigbaar, flexibel Nee
Kleurfamilie Grijs
Materiaal van doeloppervlak Anders
Maximale temperatuur 70 degree Celsius
Maximale verwerkingstemperatuur 99999 degree Celsius
Minimale verwerkingstemperatuur 5 degree Celsius
Netto gewicht 5 KG
Substantie Poeder
Toepassing Voegen
Type lijm Anders
Variant Voegmortel
Volume liter
Vorm artikel Poeder
Werking Dichtend

Informatieblad

VIB_Ardex G10 Zilvergrijs Premium Flex-Voegmortel 5kg.pdf
VIB_Ardex G10 Zilvergrijs Premium Flex-Voegmortel 5kg.pdf

pdf

Etiketinformatie

Etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Signaalwoord (CLP) :
Gevaar

Gevaarlijke bestanddelen :
Portlandcement

Gevarenaanduidingen (CLP) :
H315 - Veroorzaakt huidirritatie.
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen (CLP) :
P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
P280 - Oogbescherming, Beschermende handschoenen dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met watergedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P302+P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P261 - Inademing van stof vermijden.

Extra zinnen :
Inhoud/verpakking afvoeren overeenkomstig de regionale/nationale/internationale/plaatselijekverordeningen.