Ardex Egalisatie op latexbasis K60 component A, 20 kg

Art. nr.: 726551

Merk: Ardex

€ 39,97 excl BTW

Artikel niet online bestelbaar

Omschrijving

Ardex Egalisatie op latexbasis K60 component A, 20 kg

Producten van Ardex staan bekend om de superieure kwaliteit, soepele verwerking, snelle droging en uitharding (dus tijdswinst) en unieke producteigenschappen. K60 is een 2 componenten vloeregalisatie op latexbasis voor binnen voor het egaliseren van oneffen ondergronden van laagdiktes van 2 tot 15 mm, aangelengd met zand tot 30 mm. Toepasbaar op alle gebruikelijke ondergronden. Ook geschikt voor vloervervarming. Component A.

Specificaties

Categorie Egalines
Artikelnummer 726551
Ean 4024705242011
Beoogd gebruik Binnen
Breedte 270 millimeter
Diepte 100 millimeter
Droogtijd 0 hour
Duurtijd garantie 9
Eisen verwerking Bij voorkeur tussen de +10 en +20 graden
Functionele productnaam Egalisatiemortels
Hoogte 410 millimeter
Indicatie Geschikt voor vloerverwarming Ja
Indicatie Vorstbestendig Nee
Indicatie snelhardend Nee
Materiaal Cement
Materiaal van doeloppervlak Anders
Netto gewicht 20 KG
Toepassing Egaliseren
Variant Vloeregalisatiemortels
Verwerkingstijd 0 minute (time unit)
Volume 0 liter

Informatieblad

VIB_Ardex Egalisatie op latexbasis K60 component A 20kg.pdf
VIB_Ardex Egalisatie op latexbasis K60 component A 20kg.pdf

pdf

Etiketinformatie

Signaalwoord (CLP) :
Waarschuwing

Gevaarlijke bestanddelen :
Portlandcement

Gevarenaanduidingen (CLP) :
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Veiligheidsaanbevelingen (CLP) :
P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
P280 - Oogbescherming, Beschermende handschoenen dragen.
P261 - Inademing van stof vermijden.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P302+P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.