Repair Care Dry Fix Fixeermiddel Uni Klein 2K

Art. nr.: 752038

Merk: Repair Care

€ 34,72 excl BTW

  • Vandaag voor 13:00 uur besteld, maandag 27 mei geleverd
  • Gratis klaarzetservice in jouw vestiging
  • Gratis retour

€ 34,72 excl BTW

Omschrijving

Repair Care Dry Fix Fixeermiddel Uni klein 2K

DRY FIX® UNI met kleinere inhoud. Hout-voorbehandelingproduct voor alle soorten DRY FLEX®. Houtreparatiepasta 2-in-1 toepassing. Minimaal 20 minuten en maximaal 8 uur in laten trekken. Opslagtemperatuur: 5 – 50°C.

Specificaties

Categorie Vulmiddelen hout
Artikelnummer 752038
Ean 8714748004641
Binnen/buitengebruik Binnen, Buiten
Breedte 48 millimeter
Diepte 48 millimeter
Functionele productnaam Primer
Hoogte 144 millimeter
Indicatie buigbaar, flexibel Ja
Indicatie gebruiksklaar Nee
Indicatie overschilderbaar Ja
Kleurfamilie Wit
Materiaal van doeloppervlak Hout
Netto gewicht 131 gram
Niveau van waterbestendigheid Waterbestendig
Substantie Pasta
Type vulling Repareren
Variant Houtprimer

Informatieblad

VIB_Repair Care Fixeermiddel DRY FIX# UNI klein 2 componenten.pdf
VIB_Repair Care Fixeermiddel DRY FIX# UNI klein 2 componenten.pdf

pdf

Etiketinformatie

Gevarenaanduidingen
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen
P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P264 Na het werken met dit product grondig wassen.
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.

Voorzorgsmaatregelen -
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.