Home Assortiment Verf Reinigen en verdunnen Reinigen Prochemko Stickerverwijderaar Sticker-ex spuitbus 500 ml

Prochemko Stickerverwijderaar Sticker-ex spuitbus 500 ml

33,93 incl. btw € 28,04 excl btw
  1. Online op voorraad
  2. Morgen voor 14:00 uur besteld, de volgende werkdag geleverd
  3. Gratis klaarzetservice in jouw vestiging
Login om de vooraad van je vestiging te zien
Artikelnummer: 594325
Maat / inhoud: 1,00

Omschrijving

Prochemko Stickerverwijderaar Sticker-ex spuitbus 500 ml

Veilig verwijderingsmiddel voor bijna alle stickers, lijmresten, rubberstrepen en lijm, plakband, teerspatten, siliconenrestanten, niet uitgeharde pur, smeervlekken, olie, hakstrepen, bandensporen etc.

Technische Specificaties

Categorie: Reinigen
Artikelnummer: 594325
EAN-nummer: 8715743093524
Binnen/buitengebruik: Binnen, Buiten
Diepte: 65 millimeter
Functionele productnaam: Reinigingsmiddel
Hoogte: 240 millimeter
Materiaal: rvs
Materiaal van doeloppervlak: Vrijwel alle dichte, gesloten ondergronden
Netto gewicht: 0.417 KG
Substantie: Spray
Variant: Stickerverwijderaar

Etiketinformatie

GHS02-vlammen
GHS07-uitroepteken
GHS09-milieu
Gevarenaanduidingen:
Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting. Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen

Preventie:
P261 - Inademing van damp of spuitnevel vermijden.
P251 - Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
P211 - Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P280 - Draag beschermende handschoenen en oogbescherming: - nitrilrubber handschoenen en Veiligheidsbril met zijkapjes.

Reactie:
P302 - BIJ CONTACT MET DE HUID:
P352 - Met veel water en zeep wassen.
P333 - Bij huidirritatie of uitslag:
P313 - Raadpleeg een arts.

Opslag:
P410 + P412 - Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C.

Verwijdering:
P501 - Inhoud en container afvoeren in overeenstemming met locale, regionale, nationale en internationale regelgeving.