Illbruck Perfect Foam FM657 540ML

Art. nr.: 575793

Merk: Illbruck

Meer=Minder

€ 9,98 excl BTW

€ 9,48 vanaf 6 stuks

  • Geschatte levertijd: 3 tot 4 werkdagen
  • Gratis klaarzetservice in jouw vestiging
  • Gratis retour

€ 9,98 excl BTW

Omschrijving

Illbruck Perfect Foam FM657 540ML

illbruck FM657 PERFECT FOAM PRO purschuim - 540 ml

Lichtgroen Het meest geavanceerde purschuim op de markt. Door de unieke formule levert de FM657 PERFECT FOAM PRO maar liefst 50% meer opbrengst dan vergelijkbare bussen.
Ideaal voor het afdichten, isoleren en vullen in kleine ruimtes.

Toepassingsgebied:Geschikt voor het afdichten, isoleren en vullen van aansluitingen, voegen, naden en kieren, zelfs onder lage omgevingstemperaturen.scheidingswanden met plafondsscheidingswanden onderlingstel- en monteerruimten tussen prefab elementenaansluitnaden van nokken, kepers en dakkapellenafdichten van isolatieplaten onderlingProducteigenschappen:+75% extra metersProfessionele kwaliteitOok ondersteboven verwerkbaarKan worden toegepast tot -10°C (temperatuur bus >5°C)Bestand tegen warmte, water en vele chemicaliënOverschilderbaar en af te werken met pleisterwerkReduceert afval en bespaart tijdLangere houdbaarheid: 24 maanden

Technische gegevens:Voorbereiding:Ondergronden dienen licht vochtig, voldoende draagkrachtig en stof- en vetvrij te zijn.Zo nodig (poreuze) ondergrond vooraf bevochtigen met bijv. een plantenspuit.Vervormbare bouwdelen zoals isolatieplaten, vooraf voldoende fixeren.Verwerking:Bus voor ieder gebruik gedurende minimaal 20 seconden krachtig schudden.Verwijder de beschermkap van de bus en draai deze op het pistool of bevestig de AA210 Spray Nozzle.Bij het gebruik van een pistool kan de schuimhoeveelheid geregeld worden door de trekker en de instelling van de doseerschroef op het pistool.Voeg voor ca. 80% vullen. Bij voegen breder dan 30 mm en dieper dan 70 mm schuim in meerdere lagen, met tussenpozen van 1 á 2 uur, aanbrengen.

Licht voorbevochtigen alvorens de volgende laag aan te brengen.Bij hergebruik van de bus steeds opnieuw schudden. Het pistool kan tot 4 weken op de bus blijven, mits rechtop bewaard.Voor een optimaal resultaat adviseren wij het gebruik van de AA250 Foam Gun Pro of AA270 Foam Gun Ultra.

Veiligheidsaanbevelingen:Neem tijdens verwerking de algehele arbeidshygiëne in acht.Draag handschoenen en veiligheidsbril.Uitgehard schuim kan alleen mechanisch verwijderd worden.Raadpleeg het etiket op de verpakking en/of het veiligheidsinformatieblad voor aanvullende informatie.Materiaal:1-component polyurethaanschuim dat uithardt door vochtopname uit de lucht en/of ondergrond. De FM657 is vrij van CFK-, HCFK- en HFK.De FM657 heeft een uitstekende hechting op de meeste ondergronden zoals beton, metselwerk, steen, pleisterwerk, hout, vezelcement, metaal maar ook kunststoffen zoals polystyreen, PU-schuim, polyester en hard PVC.

De bus heeft een inhoud van 540ml en is voorzien van een gepatenteerd 2-in-1 systeem waardoor het mogelijk is om op iedere bus zowel een schuimpistool als de AA210 Spray Nozzle te gebruiken.

Let op:Voor verwerking eerst de gevarenaanduidingen op het etiket lezen.Te verwerken in goed geventileerde ruimten, niet roken, ogen beschermen en handschoenen en werkkleding dragen.Bij toepassing in bewoonde ruimten vloerbedekking en meubels afdekken met papier of plastic folie.Bus rechtop bewaren om verlijming van het ventiel te voorkomen.FM657 wordt niet aanbevolen voor oppervlakken van siliconen, teflon, polyethyleen en vette oppervlakken.Mag niet worden blootgesteld aan UV.Bussen niet middels externe warmtebron opwarmen.FM657 is niet geschikt voor het brandwerend afdichten van voegen en naden, gebruik hiervoor Nullifire FF197 Brandwerend Schuim.Reiniging:Pistool na gebruik goed doorspuiten met AA290 Pistoolreiniger.

Vers schuim kan (direct) verwijderd worden met AA290 Pistoolreiniger, AA292 Reinigingsdoekjes of AA295 Natufix.Pas op voor aantasten van de ondergrond. Uitgehard schuim kan alleen mechanisch verwijderd worden.Uitgehard purschuim is chemisch inert en in die zin onschadelijk voor mens en milieu.

Specificaties

Categorie Pistool purschuimen
Artikelnummer 575793
Ean 8713465306953
Accessoires bijgeleverd Tuit
Beoogd gebruik Pu schuim
Binnen/buitengebruik Binnen
Breedte 63 millimeter
Diepte 63 millimeter
Eisen verwerking Te gebruiken bij temperaturen tussen 5 en 30 graden
Elastisch 21 millimeter
Functionele productnaam Purschuim
Gebruiksklasse AC3 Klasse 23 Intensief gebruik
Hoogte 230 millimeter
Indicatie Brandvertragend Nee
Indicatie Bruikbaar in vochtige ruimten Ja
Indicatie TÜV keurmerk Nee
Indicatie Vochtwerend Ja
Indicatie Vorstbestendig Ja
Indicatie brandwerend Ja
Indicatie overschilderbaar Ja
Indicatie warmte-isolerend Ja
Keuringsnorm EN 140
Kleurfamilie Groen
Materiaal Polyurethaan
Materiaal van doeloppervlak Anders
Netto gewicht 630 gram
Niveau van waterbestendigheid Spatwaterbestendig
Ruimte buiten Pu schuim
Toepassing illbruck FM657 Perfect Foam is een ÚÚncomponent polyurethaanschuim
Type FM657
Variant Pistoolschuim

Informatieblad

VIB_Illbruck FM657.pdf
VIB_Illbruck FM657.pdf

pdf

Etiketinformatie

Gevarenaanduidingen
H222-H229 Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
H332 Schadelijk bij inademing.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H334 Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.

Veiligheidsaanbevelingen
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
P342+P311 Bij ademhalingssymptomen: Een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P304+P341 NA INADEMING: bij ademhalingsmoeilijkheden het slachtoffer in de frisse lucht brengenen laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
P410+P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.
P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/ internationale voorschriften.

Aanvullende informatie:
Bij personen die al voor diisocyanaten gesensibiliseerd zijn, kunnen bij gebruik van dit product allergische reacties optreden. Personen die lijden aan astma, eczeem of huidproblemen, moeten contact met dit product, inclusief huidcontact, vermijden. Dit product niet bij slechte ventilatie gebruiken, tenzij een beschermend masker met een geschikte gasfilter (type A1 overeenkomstig norm EN 14387) wordt gedragen.
EUH204 Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken.