IKOPro Stickall 310 ml

6,24 incl. btw € 5,16 excl btw
  1. Online op voorraad
  2. Vandaag voor 14:00 uur besteld morgen geleverd
  3. Gratis klaarzetservice in jouw vestiging
Login om de vooraad van je vestiging te zien
Artikelnummer: 755315
Maat / inhoud: 1,00

Omschrijving

IKOPro Stickall 310 ml

De IKOpro Stickall gebruik je voor het afdichten van voegen en herstellen van bitumen dakbedekkingen.
Stickall is een sterk elastische afdichtingskit op basis van hoogwaardig gemodificeerd bitumen. Het hecht zich uitstekend op vochtige ondergronden en heeft een hoge permanente kleefkracht op bouwmaterialen zoals bitumineuze ondergronden, hout, metalen, steen, kunststoffen en beton.

Toepassing: Vullen, afdichten en herstellen van voegen, naden, scheuren en aansluitingen bij knelprofielen, bitumineuze dakbanen, dakramen en aluminium dakrandprofielen.
Afdichten bij noodreparaties, zelfs onder vochtige omstandigheden.
De kit is verpakt in een koker van 310 ml.

Technische Specificaties

Categorie: Toebehoren dakbedekking
Artikelnummer: 755315
EAN-nummer: 5413466938704
Beoogd gebruik: Dak
Diepte: 50 millimeter
Functionele productnaam: Afdichtingsmiddel
Hoogte: 230 millimeter
Kleurfamilie: Zwart
Lijn: Stickall
Materiaal: Elastomeer
Netto gewicht: 0.1 KG
Toepassing: Afdichten van voegen en herstellen van bitumen dakbedekkingen
Variant: Afdichtkit

Etiketinformatie

GHS02-vlammen
Gevarenaanduidingen
H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P241 Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings- apparatuur gebruiken.
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P403+P235 Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.
P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.