IKOpro Quick Primer 1 liter

Art. nr.: 561628

Merk: IKO

€ 8,09

0 Bezorgvoorraad info

  • Geschatte levertijd: 2 tot 3 werkdagen
  • Gratis klaarzetservice in jouw vestiging
  • Gratis retour

€ 8,09

Omschrijving

IKOpro Quick Primer 1 liter

Sneldrogende bitumineuze primer voor het activeren en voorbereiden van ondergronden waarop bitumineuze dakproducten aangebracht gaan worden.
Toepassing: hechtverbeteraar bij gebruik van bitumineuze dakbanen en vloeibare IkoPro onderhoudsproducten.

Specificaties

Categorie Toebehoren dakbedekking
Artikelnummer 561628
Ean 5413466940202
Beoogd gebruik Dakbedekking
Diepte 108 millimeter
Functionele productnaam Primer
Hoogte 135 millimeter
Kleurfamilie Zwart
Lijn IKOpro
Materiaal Bitumenhoudende primer
Netto gewicht 0.983 KG
Toepassing Activeren en voorbereiden van ondergronden waarop bitumen dakproducten aangebracht worden
Variant Dakbedekking primer

Informatieblad

VIB_IKOpro Quick primer 1 liter.pdf
VIB_IKOpro Quick primer 1 liter.pdf

pdf

Etiketinformatie

Gevarenaanduidingen
H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P241 Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings- apparatuur gebruiken.
P261 Inademing van damp/spuitnevel vermijden.
P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.