IKOpro Alu Dakcoating 5 liter

Art. nr.: 561633

Merk: IKO

€ 41,59 excl BTW

  • Vandaag voor 13:00 uur besteld, dinsdag 16 juli geleverd

€ 41,59 excl BTW

Omschrijving

IKOpro Alu Dakcoating 5 liter

Zonreflecterende bitumineuze coating. Ter bescherming van bitumen dakbedekking tegen UV-straling en veroudering door warmte. Weerkaatst de zonnestralen tot 80%: bespaart energie en houdt de hitte buiten. Vloeibare, zilverkleurige bitumineuze aluminiumverf, als bescherm- en afwerkingslaag voor daken en staalconstructies.

Toepassing: bescherm- en afwerkingslaag voor bitumen dakbedekking en coating tegen UV-straling. Bescherming van metalen daken tegen corrosie.

Verbruik ca. 6-8 m2/liter, afhankelijk van de ondergrond.

Specificaties

Categorie Dak afdichting en reparatie
Artikelnummer 561633
Ean 5410661901403
Breedte 198 millimeter
Diepte 198 millimeter
Functionele productnaam Dakafdichting
Hoogte 245 millimeter
Kleurfamilie Grijs
Materiaal Bitumen
Netto gewicht 5.65 KG
Toepassing Zonreflecterende aluminium dakcoating
Variant Dakcoating

Informatieblad

VIB_ MSDS IKOpro Alu Dakcoating.pdf
VIB_ MSDS IKOpro Alu Dakcoating.pdf

pdf

Etiketinformatie

Gevarenaanduidingen
H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

Voorzorgsmaatregelen
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P210 Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. - niet roken.
P241 Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings- apparatuur gebruiken.
P261 Inademing van damp/spuitnevel vermijden.
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen.
P403+P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale / internationale voorschriften.