Griffon Secondelijm

15,81 incl. btw € 13,07 excl btw
  1. Online op voorraad
  2. Vandaag voor 19:00 uur besteld morgen geleverd
  3. Gratis klaarzetservice in jouw vestiging
Login om de vooraad van je vestiging te zien
Artikelnummer: 561758
Maat / inhoud: 1,00

Omschrijving

Griffon Secondelijm

Vloeibare professionele secondelijm voor het verlijmen van o.a. vele kunststoffen, metaal, rubber, porselein, hout en kurk.
Substantie: Ethylcyanoacrylaat.

Technische Specificaties

Categorie: Secondelijmen
Artikelnummer: 561758
EAN-nummer: 8710439143606
Diepte: 36 millimeter
Functionele productnaam: Lijm
Hoogte: 100 millimeter
Indicatie buigbaar, flexibel: Nee
Kleurfamilie: Transparant
Lengte: 36 millimeter
Lengte uitgeschoven: 36
Materiaal van doeloppervlak: Alle oppervlaktes
Maximale (werk)lengte: 36 millimeter
Netto gewicht: 20 gram
Productviscositeit: Anders
Substantie: Anders
Type lijm: Secondelijm
Variant: Secondelijm

Over Griffon

Speciaal voor de vakman biedt Griffon kwalitatief hoogwaardige, duidelijke oplossingsgerichte assortimenten. Hiermee staat Griffon garant voor een compleet aanbod voor de sanitair- en installatiebranche, zoals bijvoorbeeld voor irrigatie, tuinbouw, zwembadbouw, bouw- en infratechniek.
 
Kiezen voor Griffon, is kiezen voor kwaliteit. Naast kwaliteit is ook innovatie een van de kernwaarden. Griffon is de internationaal erkende specialist op het gebied van verbindingstechnieken voor leidingsystemen in kunststof en metaal.
 

Etiketinformatie

GHS07-uitroepteken
Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008
Het product is geclassificeerd en geëtiketteerd volgens de CLP-verordening.

Gevarenpictogrammen
GHS07

Signaalwoord
Waarschuwing

Gevaaraanduidende componenten voor de etikettering:
ethyl-2-cyaanacrylaat

Gevarenaanduidingen
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P261 Inademing van damp vermijden.
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water en zeep wassen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P501 De inhoud/verpakking afvoeren overeenkomstig de nationale voorschriften.

Aanvullende gegevens: Cyanoacrylaat. Gevaarlijk. Kleeft binnen enkele seconden aan huid en oogleden. Buiten het bereik van kinderen houden