Home Assortiment Lijm, kit en pur Lijmen PVC lijmen Griffon PVC-lijm T-88 500 ml

Griffon PVC-lijm T-88 500 ml

19,55 incl. btw € 16,16 excl btw
  1. Online op voorraad
  2. Vandaag voor 14:00 uur besteld morgen geleverd
  3. Gratis klaarzetservice in jouw vestiging
Login om de vooraad van je vestiging te zien
Artikelnummer: 562834
Maat / inhoud: 1,00

Omschrijving

Griffon PVC-lijm T-88 500 ml

Snel dunvloeibare PVC lijm voor het verlijmen van PVC buizen en fittingen in druk- en afvoersystemen met nauwsluitende verbindingen. Goedgekeurd voor drinkwatersystemen. Toleranties: perspassing maximaal 0,2 mm, spleetpassing maximaal 0,3 mm.
Substantie: Oplossing van pvc in een mengsel van oplosmiddelen.

Technische Specificaties

Categorie: PVC lijmen
Artikelnummer: 562834
EAN-nummer: 8715598100408
Beoogd gebruik: pvc
Diepte: 88 millimeter
Functionele productnaam: Lijm
Hoogte: 134 millimeter
Indicatie buigbaar, flexibel: Nee
Kleurfamilie: Geel
Lengte: 88 millimeter
Lengte uitgeschoven: 88
Lijn: T-88 hard
Materiaal van doeloppervlak: Anders
Maximale (werk)lengte: 88 millimeter
Netto gewicht: 500 gram
Productviscositeit: Anders
Ruimte buiten: pvc
Substantie: Anders
Type: T-88 hard
Type lijm: Anders
Variant: PVC lijmen

Over Griffon

Speciaal voor de vakman biedt Griffon kwalitatief hoogwaardige, duidelijke oplossingsgerichte assortimenten. Hiermee staat Griffon garant voor een compleet aanbod voor de sanitair- en installatiebranche, zoals bijvoorbeeld voor irrigatie, tuinbouw, zwembadbouw, bouw- en infratechniek.
 
Kiezen voor Griffon, is kiezen voor kwaliteit. Naast kwaliteit is ook innovatie een van de kernwaarden. Griffon is de internationaal erkende specialist op het gebied van verbindingstechnieken voor leidingsystemen in kunststof en metaal.
 

Etiketinformatie

GHS02-vlammen
GHS07-uitroepteken
Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008
Het product is geclassificeerd en geëtiketteerd volgens de CLP-verordening.

Signaalwoord
Gevaar

Gevaaraanduidende componenten voor de etikettering:
butanon

Gevarenaanduidingen
H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P261 Inademing van damp vermijden.
P370+P378 In geval van brand: Blussen met: waternevel, alcoholbestendig schuim, bluspoeder, kooldioxide.
P403+P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.

Aanvullende gegevens:
EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken