Home Assortiment Lijm, kit en pur Lijmen PVC lijmen Griffon PVC-lijm T-88 250 ml

Griffon PVC-lijm T-88 250 ml

10,73 incl. btw € 8,87 excl btw
  1. Online op voorraad
  2. Vandaag voor 14:00 uur besteld morgen geleverd
  3. Gratis klaarzetservice in jouw vestiging
Login om de vooraad van je vestiging te zien
Artikelnummer: 557345
Maat / inhoud: 1,00

Omschrijving

Griffon PVC-lijm T-88 250 ml

Snel dunvloeibare PVC lijm. Voor het verlijmen van PVC buizen en fittingen in druk- en afvoersystemen met nauwsluitende verbindingen. Goedgekeurd voor drinkwatersystemen. Toleranties: perspassing maximaal 0,2 mm, spleetpassing maximaal 0,3 mm.
Substantie: Oplossing van pvc in een mengsel van oplosmiddelen.

Technische Specificaties

Categorie: PVC lijmen
Artikelnummer: 557345
EAN-nummer: 8710439964942
Diepte: 73 millimeter
Functionele productnaam: Lijm
Hoogte: 105 millimeter
Indicatie buigbaar, flexibel: Nee
Indicatie KIWA keurmerk: Ja
Kleurfamilie: Geel
Lengte uitgeschoven: 73
Lijn: T-88
Materiaal van doeloppervlak: Anders
Maximale (werk)lengte: 73 millimeter
Netto gewicht: 250 gram
Productviscositeit: Anders
Substantie: Anders
Toepassing: Verlijmen van PVC uizen
Type: T-88
Type lijm: Anders
Variant: PVC lijmen

Over Griffon

Speciaal voor de vakman biedt Griffon kwalitatief hoogwaardige, duidelijke oplossingsgerichte assortimenten. Hiermee staat Griffon garant voor een compleet aanbod voor de sanitair- en installatiebranche, zoals bijvoorbeeld voor irrigatie, tuinbouw, zwembadbouw, bouw- en infratechniek.
 
Kiezen voor Griffon, is kiezen voor kwaliteit. Naast kwaliteit is ook innovatie een van de kernwaarden. Griffon is de internationaal erkende specialist op het gebied van verbindingstechnieken voor leidingsystemen in kunststof en metaal.
 

Etiketinformatie

GHS02-vlammen
GHS07-uitroepteken
Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008
Het product is geclassificeerd en geëtiketteerd volgens de CLP-verordening.

Signaalwoord
Gevaar
Gevaaraanduidende componenten voor de etikettering:
ethylacetaat butanon aceton

Gevarenaanduidingen
H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P261 Inademing van damp vermijden.
P370+P378 In geval van brand: Blussen met: waternevel, alcoholbestendig schuim, bluspoeder, kooldioxide.
P403+P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
P501 De inhoud/verpakking afvoeren overeenkomstig de nationale voorschriften.

Aanvullende gegevens:
EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.