Griffon Montagekit direct vast

Art. nr.: 369901

Merk: Griffon

Meer=Minder

€ 6,87 excl BTW

€ 6,52 vanaf 6 stuks

  • Vandaag voor 13:00 uur besteld, morgen geleverd
  • Gratis klaarzetservice in jouw vestiging
  • Gratis retour

€ 6,87 excl BTW

Omschrijving

Griffon Montagekit direct vast

Geschikt voor vele bouwmaterialen op vrijwel alle ondergronden.
Direct vast. Hoge aanvangshechting.
Geschikt voor binnen,- en buitentoepassingen.
Substantie: Neopreenrubber.

Specificaties

Categorie Montagelijmen
Artikelnummer 369901
Ean 8710439020242
Breedte 50 millimeter
Diepte 50 millimeter
Functionele productnaam Lijm
Hoogte 230 millimeter
Indicatie UV bestendig Zeer goed
Indicatie buigbaar, flexibel Ja
Kleurfamilie Beige
Lengte 50 millimeter
Lengte uitgeschoven 50
Materiaal van doeloppervlak Anders
Maximale (werk)lengte 50 centimeter
Netto gewicht 380 gram
Substantie Anders
Type lijm Montagelijm
Variant Montagekit

Informatieblad

VIB_Griffon Montagekit direct vast.pdf
VIB_Griffon Montagekit direct vast.pdf

pdf

Etiketinformatie

Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008
Het product is geclassificeerd en geëtiketteerd volgens de CLP-verordening.

Signaalwoord
Gevaar

Gevaaraanduidende componenten voor de etikettering:
nafta (aardolie), met waterstof behandeld licht ethylacetaat butanon·

Gevarenaanduidingen
H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
P280 Draag oogbescherming/gelaatsbescherming.
P403+P235 Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.
P501 De inhoud/verpakking afvoeren overeenkomstig de nationale voorschriften.

Aanvullende gegevens:
EUH208 Bevat pijnhars. Kan een allergische reactie veroorzaken

Over Griffon

Speciaal voor de vakman biedt Griffon kwalitatief hoogwaardige, duidelijke oplossingsgerichte assortimenten. Hiermee staat Griffon garant voor een compleet aanbod voor de sanitair- en installatiebranche, zoals bijvoorbeeld voor irrigatie, tuinbouw, zwembadbouw, bouw- en infratechniek.
Kiezen voor Griffon, is kiezen voor kwaliteit. Naast kwaliteit is ook innovatie een van de kernwaarden. Griffon is de internationaal erkende specialist op het gebied van verbindingstechnieken voor leidingsystemen in kunststof en metaal.