Griffon Lubrit-all Multispray, 300 ml

Art. nr.: 557355

Merk: Griffon

€ 5,76 excl BTW

  • Geschatte levertijd: 3 tot 4 werkdagen

€ 5,76 excl BTW

Omschrijving

Griffon Lubrit-all Multispray, 300 ml

Multifunctioneel kruip, smeer- en onderhoudsmiddel. Geschikt voor het smeren en beschermen van schuif-deuren, -ramen, -laden en -puien, sloten, bedradingen, kabels, scharnieren, grendels, ritssluitingen, (gordijn) rails, rollagers, wieltjes, stelpoten. Tevens voor onderhoud van (motor)fietsen, scooters, machines, (tuin) gereedschap en sportmaterialen. Geschikt voor het verwijderen van vuil en vet van autovelgen, (fiets)kettingen, tandwielen, lagers etc. Geschikt voor het losmaken van verroeste en geoxideerde (bevestigings)materialen als bouten, moeren, flenzen, scharnieren, sloten. Geschikt voor gebruik in o.a. werkplaats, huis, garage, caravan, auto, boot. Standaard uitgevoerd met een handige in de dop geïntegreerde extra spuitslang voor een optimale dosering. Smeert. Beschermt. Verwijdert vuil en vet. Maakt los. Corrosiewerend. Vuil- en oxideoplossend vermogen. Vochtverdringend vermogen. Siliconenvrij. In alle standen te gebruiken.

Specificaties

Categorie Technische sprays
Artikelnummer 557355
Ean 8710439019994
Breedte 57 millimeter
Diepte 57 millimeter
Functionele productnaam Spray
Hoogte 209 millimeter
Lengte 57 millimeter
Lengte uitgeschoven 57
Maximale (werk)lengte 57 millimeter
Netto gewicht 205 gram
Variant Glijgel

Informatieblad

VIB_Griffon Lubrit-all Multispray 300ml.pdf
VIB_Griffon Lubrit-all Multispray 300ml.pdf

pdf

Etiketinformatie

Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008
Het product is geclassificeerd en geëtiketteerd volgens de CLP-verordening.

Gevarenpictogrammen
GHS02 GHS07 GHS09

Signaalwoord
Gevaar

Gevaaraanduidende componenten voor de etikettering:
nafta (aardolie), met waterstof behandeld zwaar smeeroliën (aardolie), C15-30-, met waterstof behandelde uit neutrale olie verkregen (Nota L, - R45, mindder dan 3% dimethylsulfoxide) Koolwaterstoffen, C6, isoalkanen, minder dan 5% n-hexaan nafta (aardolie), met waterstof ontzwavelde lichte, gedearomatiseerd

Gevarenaanduidingen
H222-H229 Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
P261 Inademing van spuitnevel vermijden.
P410+P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.
P501 De inhoud/verpakking afvoeren overeenkomstig de nationale voorschriften.

Over Griffon

Speciaal voor de vakman biedt Griffon kwalitatief hoogwaardige, duidelijke oplossingsgerichte assortimenten. Hiermee staat Griffon garant voor een compleet aanbod voor de sanitair- en installatiebranche, zoals bijvoorbeeld voor irrigatie, tuinbouw, zwembadbouw, bouw- en infratechniek.
Kiezen voor Griffon, is kiezen voor kwaliteit. Naast kwaliteit is ook innovatie een van de kernwaarden. Griffon is de internationaal erkende specialist op het gebied van verbindingstechnieken voor leidingsystemen in kunststof en metaal.