Griffon Imal Kruipolie, 300 ml

Art. nr.: 292728

Merk: Griffon

€ 4,85 excl BTW

  • Geschatte levertijd: 3 tot 4 werkdagen

€ 4,85 excl BTW

Omschrijving

Griffon Imal Kruipolie, 300 ml

Hoogwaardige kruipolie op basis van grafiet. Geschikt voor het moeiteloos losmaken van verroeste en geoxideerde (bevestigings)materialen als bouten, moeren, flenzen, scharnieren, sloten. IMAL kan toegepast worden op alle metalen. Werkt tevens preventief door gebruik tijdens de montage. Standaard uitgevoerd met een handige in de dop geïntegreerde extra spuitslang voor een optimale dosering. Eigenschappen: maakt los (IMAL = Ik Maak Alles Los). Beschermt. Smeert. Krachtig penetrerend vermogen. Roestoplossend vermogen. Roest- en corrosiewerend. Met colloïdaal grafiet. In alle standen te gebruiken.

Specificaties

Categorie Technische sprays
Artikelnummer 292728
Ean 8710439914022
Breedte 57 millimeter
Diepte 57 millimeter
Functionele productnaam Olie
Hoogte 209 millimeter
Kleurfamilie Zwart
Lengte 57 millimeter
Lengte uitgeschoven 57
Materiaal 0
Maximale (werk)lengte 57 millimeter
Netto gewicht 205 gram
Variant Kruipolie

Informatieblad

VIB_Griffon Imal Kruipolie 300ml.pdf
VIB_Griffon Imal Kruipolie 300ml.pdf

pdf

Etiketinformatie

Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008
Het product is geclassificeerd en geëtiketteerd volgens de CLP-verordening.

Signaalwoord
Gevaar

Gevaaraanduidende componenten voor de etikettering:
destillaten (aardolie), met waterstof behandelde lichte fractie 1-methoxy-2-propanol Koolwaterstoffen, C10, aromaten

Gevarenaanduidingen
H222-H229 Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
P410+P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.
P501 De inhoud/verpakking afvoeren overeenkomstig de nationale voorschriften.

Aanvullende gegevens:
EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

Over Griffon

Speciaal voor de vakman biedt Griffon kwalitatief hoogwaardige, duidelijke oplossingsgerichte assortimenten. Hiermee staat Griffon garant voor een compleet aanbod voor de sanitair- en installatiebranche, zoals bijvoorbeeld voor irrigatie, tuinbouw, zwembadbouw, bouw- en infratechniek.
Kiezen voor Griffon, is kiezen voor kwaliteit. Naast kwaliteit is ook innovatie een van de kernwaarden. Griffon is de internationaal erkende specialist op het gebied van verbindingstechnieken voor leidingsystemen in kunststof en metaal.