Griffon Epoxylijm dubbelspuit 2-componenten

Art. nr.: 562835

Merk: Griffon

€ 7,82 excl BTW

  • Geschatte levertijd: 3 tot 4 werkdagen
  • Gratis klaarzetservice in jouw vestiging
  • Gratis retour

€ 7,82 excl BTW

Omschrijving

Griffon Epoxylijm dubbelspuit 2-componenten

Transparante, snelle 2-componenten epoxylijm. Ideaal voor het snel, sterk en onzichtbaar repareren van vele materialen, zowel onderling als in combinatie, zoals aardewerk, porselein, glas, leer, hout, steen, metaal en keramiek. Niet geschikt voor het verlijmen van PE, PTFE en siliconenrubber.
Eigenschappen: Universeel, vullend, waterbestendig, chemicaliënbestendig en overschilderbaar. Substantie: Epoxy.

Verwerkingsomstandigheden: Uitsluitend verwerken bij temperaturen tussen de +5°C en +35°C. Product hardt uit door het mengen van de Hars en Harder.
Persoonlijke bescherming: Het dragen van handschoenen wordt aanbevolen.
Voorbehandeling oppervlakken: Materialen moeten droog, schoon en vetvrij zijn. Te lijmen delen ontvetten met Reiniger & Verdunner voor Bison Kit®, Reiniger & Verdunner voor Contact Kit of aceton. Gladde materialen opruwen (schuurpapier).

Verwerking:
Mengverhouding: 1:1
Verbruik: 240 cm² bij een laagdikte van 1mm.

Gebruiksaanwijzing:
Verwijder het spateltje van de zijkant van de dubbelspuit en de afsluitdop uit het handvat. Breek de verzegeling van de dubbelspuit. Druk een gelijke hoeveelheid van beide componenten naar buiten. Deze twee gelijke delen met het plastic spateltje goed vermengen. Het mengsel, dat bij kamertemperatuur (+20°C) ca. 5 minuten verwerkbaar blijft, dun op één van beide materialen aanbrengen. Materialen samenvoegen en gedurende 20 minuten op hun plaats houden. Let op dat de delen niet verschuiven, voordat de lijm is uitgehard. Na gebruik de spuitmond met een doek schoonmaken en de speciale dop uit het handvat op de dubbelspuit plaatsen. Hars en Harder mogen buiten gebruik niet met elkaar in aanraking komen.

Potlife: 5 minuten
Vlekken/resten: Natte lijmresten direct met warm water en zeep verwijderen. Opgedroogde lijmresten zijn alleen mechanisch te verwijderen.

Droogtijden*
Handvasttijd: ca. 20 minuten
Droog-/Uithardingstijd: ca. 1uur
* Droogtijden kunnen variëren afhankelijk van o.a. ondergrond, opgebrachte hoeveelheid product, vochtgehalte en omgevingstemperatuur.

Houdbaarheid
Minimaal 24 maanden. Aangebroken verpakking beperkt houdbaar. Opslaan op een droge, koele, vorstvrije plaats.

Specificaties

Categorie Montagelijmen
Artikelnummer 562835
Ean 8710439147949
Breedte 35 millimeter
Diepte 110 millimeter
Functionele productnaam Lijm
Hoogte 215 millimeter
Indicatie UV bestendig Goed
Indicatie buigbaar, flexibel Nee
Kleurfamilie Transparant
Lengte 110 millimeter
Lengte uitgeschoven 110
Materiaal van doeloppervlak Alle oppervlaktes
Maximale (werk)lengte 110 millimeter
Netto gewicht 24 gram
Productviscositeit Anders
Substantie Anders
Type 2-componenten
Type lijm Montagelijm
Variant Epoxylijm

Informatieblad

VIB_Griffon Epoxylijm dubbelspuit 2 componenten.pdf
VIB_Griffon Epoxylijm dubbelspuit 2 componenten.pdf

pdf

Etiketinformatie

Signaalwoord
Waarschuwing

Gevaaraanduidende componenten voor de etikettering:
reactieprodukt: bisfenol-A-epichloorhydrine epoxyhars (gemiddeld molecuulgewicht ≤ 700)

Gevarenaanduidingen
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P261 Inademing van damp vermijden.
P280 Draag beschermende handschoenen.
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water en zeep wassen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P501 De inhoud/verpakking afvoeren overeenkomstig de nationale voorschriften.

Aanvullende gegevens:
Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Over Griffon

Speciaal voor de vakman biedt Griffon kwalitatief hoogwaardige, duidelijke oplossingsgerichte assortimenten. Hiermee staat Griffon garant voor een compleet aanbod voor de sanitair- en installatiebranche, zoals bijvoorbeeld voor irrigatie, tuinbouw, zwembadbouw, bouw- en infratechniek.
Kiezen voor Griffon, is kiezen voor kwaliteit. Naast kwaliteit is ook innovatie een van de kernwaarden. Griffon is de internationaal erkende specialist op het gebied van verbindingstechnieken voor leidingsystemen in kunststof en metaal.