Coba CTA130 Poederlijm Universeel Wit 25kg

Art. nr.: 760556

Merk: Coba

Meer=Minder

€ 28,09 excl BTW

€ 25,28 vanaf 40 stuks

Artikel niet online bestelbaar

Omschrijving

Coba CTA130 Poederlijm Universeel Wit 25kg

Coba CTA 130 poederlijm wit universeel 25 kg is een poederlijm die geschikt is voor het verlijmen van wand- en vloertegels op alle gebruikelijke ondergronden. De lijm is zeer zuinig in gebruik: het levert tot wel 20% meer rendement dan vergelijkbare universele poederlijmen. Bovendien is de lijm stofarm, wat prettig is tijdens de verwerking, een plus voor je gezondheid. De lijm is geschikt bij gebruik van vloerverwarming en is zowel binnen als buiten toepasbaar.

Deze universele lijm heeft een hoog standvermogen en is geschikt als vloeibedlijm, dunbedlijm of middenbedlijm. De lijm heeft een goed vullend vermogen, een lange open tijd en is toepasbaar in droge en natte ruimten. Geschikt voor diverse gebruikelijke ondergronden, zoals: beton, cementdekvloeren, kalkzandsteen, cement- en gipsgebonden pleisterwerk, cellenbeton, gipsblokken, gipskarton- en gipsvezelplaten, bouw- en isolatieplaten.

Coba CTA130 Wit is een fabrieksmatig vervaardigde poedertegellijm op basis van cement, kunststofbindmiddelen en diverse hulp- en vulstoffen.
  • Verwerkingstijd: Ca. 2 uur
  • Open tijd: Ca 20 - 30 minuten
  • Beloopbaar: Na ca. 12 uur
  • Voegbaar: Na ca. 12 uur
  • Verwerkingstemperatuur: Tussen 5°C en 25°C*
  • Classificatie: C2TES1 volgens NEN EN 12004

Specificaties

Categorie Poederlijmen
Artikelnummer 760556
Ean 8718144031690
Breedte 330 millimeter
Diepte 110 millimeter
Eisen verwerking De ondergrond moet schoon, droog, draagkrachtig, scheurvrij, stabiel en ontdaan zijn van alle stoffen die de hechting nadelig kunnen beïnvloeden. Sterk zuigende ondergronden altijd voorstrijken met Coba DPM800 voorstrijkmiddel. Gladde en niet-zuigende ondergronden, zoals bestaand tegelwerk, altijd ontvetten met Coba ASP990 tegelreiniger en voorstrijken met Coba DPM810 voorstrijkmiddel.
Functionele productnaam Tegellijm
Hoogte 480 millimeter
Indicatie buigbaar, flexibel Ja
Kleurfamilie Wit
Materiaal Cement/zand
Materiaal van doeloppervlak Anders
Maximale verwerkingstemperatuur 25 degree Celsius
Minimale verwerkingstemperatuur 5 degree Celsius
Netto gewicht 25 KG
Substantie Poeder
Toepassing Coba CTA130 poederlijm universeel & zuinig is geschikt voor het binnens- en buitenshuis verlijmen van wand- en vloertegels op alle gebruikelijke ondergronden, zoals beton, cementdekvloeren, kalkzandsteen, cement- en gipsgebonden pleisterwerk, cellenbeton, gipsblokken, gipskarton- en gipsvezelplaten, bouw- en isolatieplaten. Coba CTA130 is geschikt voor vloerverwarming, heeft een goed vullend vermogen, een lange open tijd en is toepasbaar in droge en natte ruimten.
Type lijm Tegellijm
Variant Poederlijm
Verwerkingstijd 120 minute (time unit)
Vorm artikel Zak
Werking Contact

Informatieblad

VIB_760556-Coba-CTA130-tegellijm-poeder-wit-20-11-2020-v1.pdf
VIB_760556-Coba-CTA130-tegellijm-poeder-wit-20-11-2020-v1.pdf

pdf

Etiketinformatie

Gevarenaanduidingen
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel
H315 - Veroorzaakt huidirritatie
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken

Veiligheidsaanbevelingen
P102 Buiten bereik van kinderen houden
P261 + P304 + P340 + P312: Vermijd inademing van cementstof. BIJ INADEMING: Breng het
slachtoffer onmiddellijk in de frisse lucht en breng het in een positie waarin het gemakkelijk kan
ademhalen. Raadpleeg een arts bij blijvend onwel voelen.
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming
dragen
P302 + P352 + P333 + P313: BIJ CONTACT MET DE HUID: Reinig met ruim voldoende water en zeep.
Bij huidirritatie of uitslag: raadpleeg een arts.
P305 + P351 + P338 + P310: BIJ OOGCONTACT: Spoel gedurende enkele minuten voorzichtig met
water. Indien mogelijk en van toepassing, verwijder contactlenzen. Ga door met spoelen. Neem
onmiddellijk contact op met een (oog) arts.
P501: Ruim het materiaal op in de daarvoor bestemde afvalcontainers.