Bruil Metselmortel Met Kalk MK1205 25kg

Art. nr.: 756242

Merk: Bruil

Meer=Minder

€ 7,17 excl BTW

€ 6,95 vanaf 10 stuks

  • Vandaag voor 13:00 uur besteld, dinsdag 16 juli geleverd

€ 7,17 excl BTW

Omschrijving

Bruil Metselmortel Met Kalk MK1205 25kg

Bruil metselmortel met kalk MK1205 is een fabrieksmatig vervaardigde cementgebonden droge mortel, conform NEN-EN 998-2: Specificatie voor mortels voor metselwerk – deel 2 : metselwerk.
Mengverhouding: 25 kg - 3,3 liter schoon leidingwater.

Specificaties

Categorie Metselmortels
Artikelnummer 756242
Ean 8717344130011
Binnen/buitengebruik Buiten
Breedte 510 millimeter
Diepte 280 millimeter
Functionele productnaam Mortel
Hoogte 110 millimeter
Indicatie BENOR keurmerk Nee
Indicatie KOMO keurmerk Ja
Indicatie UV bestendig Ja
Indicatie brandwerend Nee
Kleurfamilie Grijs
Materiaal van doeloppervlak Steenachtig-baksteen
Maximale verwerkingstemperatuur 30 degree Celsius
Maximale voegbreedte 12 millimeter
Minimale verwerkingstemperatuur 5 degree Celsius
Netto gewicht 25 KG
Sterkteklasse M5
Substantie Poeder
Variant Metselmortel
Verwerkingstijd 120 minute (time unit)

Informatieblad

VIB_Bruil-Metselmortel met kalk MK.pdf
VIB_Bruil-Metselmortel met kalk MK.pdf

pdf

VIB_Bruil-Metselmortel met kalk MK.pdf
VIB_Bruil-Metselmortel met kalk MK.pdf

pdf

Etiketinformatie

Gevarenaanduidingen:
H318 – Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H315 – Veroorzaakt huidirritatie.
H335 – Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen:
P102: Buiten het bereik van kinderen houden.
P261 + P304 + P340 + P312: Vermijd inademing van cementstof. BIJ INADEMING: Breng het slachtoffer onmiddellijk in de frisse lucht en breng het in een positie waarin het gemakkelijk kan ademhalen. Raadpleeg een arts bij blijvend onwel voelen.
P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
302 + P352 + P333 + P313: BIJ CONTACT MET DE HUID: Reinig met ruim voldoende water en zeep. Bij huidirritatie of uitslag: raadpleeg een arts.
P305 + P351 + P338 + P310: BIJ OOGCONTACT: Spoel gedurende enkele minuten voorzichtig met water. Indien mogelijk en van toepassing, verwijder contactlenzen. Ga door met spoelen. Neem onmiddellijk contact op met een (oog)arts.
P501: Ruim het materiaal op in de daarvoor bestemde afvalcontainers.