Bouwmaat Voegmortel antraciet 25 kg

Meer=Minder
12,55 incl. btw € 10,37 excl btw
  1. Online op voorraad
  2. Morgen voor 14:00 uur besteld, de volgende werkdag geleverd
  3. Gratis klaarzetservice in jouw vestiging
Login om de vooraad van je vestiging te zien
Artikelnummer: 756241
Maat / inhoud: 1,00

Omschrijving

Bouwmaat Voegmortel antraciet 25 kg

Voor het voegen van traditioneel metselwerk. Sterkteklasse: M15.

Technische Specificaties

Categorie: Metselmortels
Artikelnummer: 756241
EAN-nummer: 8711951049612
Beoogd gebruik: Voegmortel
Binnen/buitengebruik: Binnen, Buiten
Diepte: 28 millimeter
Droogtijd: 28 hour
Functionele productnaam: Mortel
Hoogte: 11 millimeter
Indicatie BENOR keurmerk: Nee
Indicatie brandwerend: Nee
Indicatie CE keurmerk: Ja
Indicatie KOMO keurmerk: Ja
Indicatie snelhardend: Nee
Indicatie Vorstbestendig: Ja
Kleurfamilie: Grijs
Lijn: VH35
Materiaal: Anders
Materiaal van doeloppervlak: Anders
Maximale verwerkingstemperatuur: 30 degree Celsius
Maximale voegbreedte: 12 millimeter
Minimale verwerkingstemperatuur: 5 degree Celsius
Netto gewicht: 25 KG
Sterkteklasse: Overig
Substantie: Poeder
Toepassing: Voegmortel
Type mortelmengsel: NEN-EN 998-2
Variant: Voegmortel
Verwerkingstijd: 120 minute (time unit)
Volume: 25 liter

Over Bouwmaat

Bouwmaat voert een steeds groter assortiment aan artikelen van eigen merk bouwmaterialen. Professionele kwaliteit staat voorop. Bouwmaat is van oorsprong een Groothandel voor professionale vakmannen in de bouw en loopt graag voorop. Samen met de belangrijkste partners uit de branche, probeert Bouwmaat u slimmer te laten bouwen.

Etiketinformatie

GHS05-bijtend
GHS07-uitroepteken
Identificatie conform EG-verordening 1272/2008 (CLP)
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel
H315 Veroorzaakt huidirritatie
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken
Door toevoeging van reductiemiddelen vervalt H317 gedurende de houdbaarheidsperiode zoals aangegeven op de verpakking.

Gevaarlijke bestanddelen
Portlandcementklinker; CAS-nr.: 65997-15-1

Gevarenaanduidingen
H318 - Veroorzaakt ernstigoogletsel
H315 - Veroorzaakt huidirritatie
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken

Veiligheidsaanbevelingen
P102 Buiten bereik van kinderen houden
P261 + P304 + P340 + P312: Vermijd inademing van cementstof. BIJ INADEMING: Breng het slachtoffer onmiddellijk in de frisse lucht en breng het in een positie waarin het gemakkelijk kan ademhalen. Raadpleeg een arts bij blijvend onwel voelen.
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen
P302 + P352 + P333 + P313: BIJ CONTACT MET DE HUID: Reinig met ruim voldoende water en zeep. Bij huidirritatie of uitslag: raadpleeg een arts.
P305 + P351 + P338 + P310: BIJ OOGCONTACT: Spoel gedurende enkele minuten voorzichtig metwater. Indien mogelijk en van toepassing, verwijder contactlenzen. Ga door met spoelen. Neem onmiddellijk contact op met een (oog) arts.
P501: Ruim het materiaal op in de daarvoor bestemde afvalcontainers.