Bouwmaat Tuinmeubelolie 750ML

Art. nr.: 751896

Merk: Bouwmaat

€ 17,80 excl BTW

  • Morgen voor 13:00 uur besteld, dinsdag 16 juli geleverd

€ 17,80 excl BTW

Omschrijving

Bouwmaat Tuinmeubelolie 750ML

Tuinmeubelolie is een onderhoudsproduct op basis van natuurlijke oliën die het hout voeden en terugbrengen in hun natuurlijke kleur. Tuinmeubelolie dringt diep in de poriën van het hout en voorkomt vergrijzing. Voor buiten.

Specificaties

Categorie Meubelbescherming
Artikelnummer 751896
Ean 8711951039156
Beoogd gebruik Buiten
Bescherming in jaren Anders
Binnen/buitengebruik Buiten
Breedte 101 millimeter
Diepte 101 millimeter
Droogtijd 2 uur
Eisen verwerking Niet verwerken beneden de 10°C, in de felle zon en bij kans op regen of mist.
Functionele productnaam Beits
Glanstype Anders
Hoogte 119 millimeter
Indicatie Te verdunnen Nee
Indicatie Vochtregulerende werking Nee
Indicatie overschilderbaar Nee
Kleurcode Kleurloos
Kleurfamilie Anders
Materiaal Anders
Materiaal van doeloppervlak Hout
Maximale verwerkingstemperatuur 30 degree Celsius
Minimale verwerkingstemperatuur 8 degree Celsius
Netto gewicht 1.037 KG
Overschilderbaar na 0.5 hour
Rendement 10 m² per liter per laag
Rendement per liter 8 M2
Rendement per verpakking 6 M2
Stof droog na 0.5 hour
Substantie Vloeistof
Toepassing houten objecten die door weersinvloeden zijn vergrijsd, zoals: hardhouten tuinmeubelen, teak, rotan, riet en bamboe.
Type laag Toplaag
Variant Tuinmeubelolie
Verfbasis Anders
Verwerkingsmethode Kwast

Informatieblad

VIB_Bouwmaat Tuinmeubelolie.pdf
VIB_Bouwmaat Tuinmeubelolie.pdf

pdf

Etiketinformatie

Signaalwoord (CLP) :
Waarschuwing

Gevaarlijke bestanddelen :
bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebacaat; methyl-1,2,2,6,6-pentamethyl-4- piperidylsebacaat.

Gevarenaanduidingen (CLP) :
H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen (CLP) :
P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P280 - Beschermende handschoenen, Beschermende kleding, Oogbescherming dragen.
P302+P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P333+P313 - Bij huidirritatie of uitslag: Een arts raadplegen.
P501 - Verpakking afvoeren naar een verzamelpunt voor gevaarlijk of speciaal afval, overeenkomstig de lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving.

Over Bouwmaat

Bouwmaat is er voor de bouwer, altijd en overal. We staan altijd voor je klaar zodat je zo eenvoudig mogelijk en succesvol je werk kunt doen. Dat zie je terug in de vorm van kwaliteitsproducten, handige diensten én professionele kennis. Zo zijn onze eigen Bouwmaat producten al jaren dé betrouwbare, gegarandeerde basis voor een mooi en strak eindresultaat