Bouwmaat handschuim 750ml

Meer=Minder
8,18 incl. btw € 6,76 excl btw
  1. Online op voorraad
  2. Morgen voor 14:00 uur besteld, de volgende werkdag geleverd
  3. Gratis klaarzetservice in jouw vestiging
Login om de vooraad van je vestiging te zien
Artikelnummer: 553582
Maat / inhoud: 1,00

Omschrijving

Bouwmaat handschuim 750ml

Een één component isolatie, montage en vulschuim dat uithardt door reactie met luchtvochtigheid.
Voor het afdichten van o.a. aansluitvoegen en naden.
Hoge akoestische isolatie.

Technische Specificaties

Categorie: Hand purschuimen
Artikelnummer: 553582
EAN-nummer: 8711951035363
Accessoires bijgeleverd: Slangetje
Beoogd gebruik: Pu schuim
Binnen/buitengebruik: Binnen
Diepte: 63 millimeter
Eisen verwerking: Te gebruiken bij temperaturen tussen -3 en 35 graden
Elastisch: 25 millimeter
Functionele productnaam: Purschuim
Gebruiksklasse: AC3 Klasse 23 Intensief gebruik
Hoogte: 345 millimeter
Indicatie Brandvertragend: Nee
Indicatie brandwerend: Ja
Indicatie Bruikbaar in vochtige ruimten: Ja
Indicatie CE keurmerk: Nee
Indicatie overschilderbaar: Ja
Indicatie TÜV keurmerk: Nee
Indicatie Vochtwerend: Ja
Indicatie Vorstbestendig: Ja
Indicatie warmte-isolerend: Ja
Keuringsnorm: EN 140
Kleurfamilie: Groen
Lijn: KS
Materiaal: Polyurethaan
Materiaal van doeloppervlak: Anders
Netto gewicht: 0.9 KG
Niveau van waterbestendigheid: Spatwaterbestendig
Ruimte buiten: Pu schuim
Toepassing: Geschikt voor het afdichten, isoleren en vullen van aansluitingen, voegen, naden en kieren
Type: KS
Variant: Handschuim

Over Bouwmaat

Bouwmaat voert een steeds groter assortiment aan artikelen van eigen merk bouwmaterialen. Professionele kwaliteit staat voorop. Bouwmaat is van oorsprong een Groothandel voor professionale vakmannen in de bouw en loopt graag voorop. Samen met de belangrijkste partners uit de branche, probeert Bouwmaat u slimmer te laten bouwen.

Etiketinformatie

GHS02-vlammen
GHS07-uitroepteken
GHS08-silhouette
Signaalwoord
Gevaar

Bevat:
difenylmethaandiisocyanaat, isomeren en homologen

Gevarenaanduidingen
H222-H229 Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
H332 Schadelijk bij inademing.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H334 Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.

Veiligheidsaanbevelingen
P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P284 Bij ontoereikende ventilatie adembescherming dragen.
P342+P311 Bij ademhalingssymptomen: Een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P410+P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.

Aanvullende informatie:
EUH204 Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken.