Bouwmaat Betonmortel C20/25 big bag 1 ton

Art. nr.: 581065

Merk: Bouwmaat

Meer=Minder

€ 210,05

€ 203,74 vanaf 10 stuks

  • Vandaag voor 13:00 uur besteld, dinsdag 6 juni geleverd
  • Gratis klaarzetservice in jouw vestiging
  • Gratis retour

€ 210,05

Omschrijving

Bouwmaat Betonmortel C20/25 big bag 1 ton

Geschikt voor gewapende en ongewapende betonconstructies.
Geschikt voor het storten van vloeren (zwaluwstaartvloeren).
Geschikt voor het vullen van naden bij systeemvloeren.
Geschikt voor het storten van funderingen.
Sterkteklasse C20/25.
Maximale korrel 8 mm.
Nederlands fabrikaat.
Ongeveer 0,475 m³ betonspecie per ton mortel.

Specificaties

Categorie Betonmortels
Artikelnummer 581065
Ean 8717344130288
Beoogd gebruik Anders
Binnen/buitengebruik Binnen, Buiten
Diepte 1200 millimeter
Droogtijd 28 hour
Functionele productnaam Betonmortels
Hoogte 1050 millimeter
Indicatie CE keurmerk Ja
Indicatie KOMO keurmerk Ja
Indicatie Vorstbestendig Ja
Indicatie snelhardend Nee
Kleurfamilie Grijs
Lijn C20/25
Materiaal Beton
Materiaal van doeloppervlak Anders
Maximale verwerkingstemperatuur 30 degree Celsius
Minimale verwerkingstemperatuur 5 degree Celsius
Netto gewicht 1000 KG
Sterkteklasse Overig
Substantie Poeder
Toepassing Constructief
Type mortelmengsel C20/25 S2 S3
Variant Betonreparatiemortel
Verwerkingstijd 120 minute (time unit)
Volume 480 liter

Informatieblad

VIB_Bouwmaat-Betonmortel.pdf
VIB_Bouwmaat-Betonmortel.pdf

pdf

VIB_Bouwmaat-Betonmortel.pdf
VIB_Bouwmaat-Betonmortel.pdf

pdf

Etiketinformatie

Identificatie conform EG-verordening 1272/2008 (CLP)
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel
H315 Veroorzaakt huidirritatie
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken
Door toevoeging van reductiemiddelen vervalt H317 gedurende de houdbaarheidsperiode zoals aangegeven op de verpakking.

Gevaarlijke bestanddelen
Portlandcementklinker; CAS-nr.: 65997-15-1

Gevarenaanduidingen
H318 - Veroorzaakt ernstigoogletsel
H315 - Veroorzaakt huidirritatie
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken

Veiligheidsaanbevelingen
P102 Buiten bereik van kinderen houden
P261 + P304 + P340 + P312: Vermijd inademing van cementstof. BIJ INADEMING: Breng het slachtoffer onmiddellijk in de frisse lucht en breng het in een positie waarin het gemakkelijk kan ademhalen. Raadpleeg een arts bij blijvend onwel voelen.
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen
P302 + P352 + P333 + P313: BIJ CONTACT MET DE HUID: Reinig met ruim voldoende water en zeep. Bij huidirritatie of uitslag: raadpleeg een arts.
P305 + P351 + P338 + P310: BIJ OOGCONTACT: Spoel gedurende enkele minuten voorzichtig metwater. Indien mogelijk en van toepassing, verwijder contactlenzen. Ga door met spoelen. Neem onmiddellijk contact op met een (oog) arts.
P501: Ruim het materiaal op in de daarvoor bestemde afvalcontainers.

Over Bouwmaat

Bouwmaat is er voor de bouwer, altijd en overal. We staan altijd voor je klaar zodat je zo eenvoudig mogelijk en succesvol je werk kunt doen. Dat zie je terug in de vorm van kwaliteitsproducten, handige diensten én professionele kennis. Zo zijn onze eigen Bouwmaat producten al jaren dé betrouwbare, gegarandeerde basis voor een mooi en strak eindresultaat