Home Assortiment Bouwmaterialen Cement en mortels Mortels Betonmortels Bouwmaat Betonmortel C20/25 big bag 1 ton

Bouwmaat Betonmortel C20/25 big bag 1 ton

Meer=Minder
219,11 incl. btw € 181,08 excl btw
  1. Online op voorraad
  2. Vandaag voor 14:00 uur besteld morgen geleverd
  3. Gratis klaarzetservice in jouw vestiging
Login om de vooraad van je vestiging te zien
Artikelnummer: 581065
Maat / inhoud: 1,00

Omschrijving

Bouwmaat Betonmortel C20/25 big bag 1 ton

Geschikt voor gewapende en ongewapende betonconstructies.
Geschikt voor het storten van vloeren (zwaluwstaartvloeren).
Geschikt voor het vullen van naden bij systeemvloeren.
Geschikt voor het storten van funderingen.
Sterkteklasse C20/25.
Maximale korrel 8 mm.
Nederlands fabrikaat.
Ongeveer 0,475 m³ betonspecie per ton mortel.

Technische Specificaties

Categorie: Betonmortels
Artikelnummer: 581065
EAN-nummer: 8717344130288
Beoogd gebruik: Anders
Binnen/buitengebruik: Binnen, Buiten
Diepte: 1.2 millimeter
Droogtijd: 28 hour
Functionele productnaam: Mortel
Hoogte: 1.05 millimeter
Indicatie CE keurmerk: Ja
Indicatie KOMO keurmerk: Ja
Indicatie snelhardend: Nee
Indicatie Vorstbestendig: Ja
Kleurfamilie: Grijs
Lijn: C20/25
Materiaal: Beton
Materiaal van doeloppervlak: Anders
Maximale verwerkingstemperatuur: 30 degree Celsius
Minimale verwerkingstemperatuur: 5 degree Celsius
Netto gewicht: 1 KG
Sterkteklasse: Overig
Substantie: Poeder
Toepassing: Constructief
Type mortelmengsel: C20/25 S2 S3
Variant: Betonmortel
Verwerkingstijd: 120 minute (time unit)
Volume: 480 liter

Over Bouwmaat

Bouwmaat voert een steeds groter assortiment aan artikelen van eigen merk bouwmaterialen. Professionele kwaliteit staat voorop. Bouwmaat is van oorsprong een Groothandel voor professionale vakmannen in de bouw en loopt graag voorop. Samen met de belangrijkste partners uit de branche, probeert Bouwmaat u slimmer te laten bouwen.

Etiketinformatie

GHS05-bijtend
GHS07-uitroepteken
Identificatie conform EG-verordening 1272/2008 (CLP)
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel
H315 Veroorzaakt huidirritatie
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken
Door toevoeging van reductiemiddelen vervalt H317 gedurende de houdbaarheidsperiode zoals aangegeven op de verpakking.

Gevaarlijke bestanddelen
Portlandcementklinker; CAS-nr.: 65997-15-1

Gevarenaanduidingen
H318 - Veroorzaakt ernstigoogletsel
H315 - Veroorzaakt huidirritatie
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken

Veiligheidsaanbevelingen
P102 Buiten bereik van kinderen houden
P261 + P304 + P340 + P312: Vermijd inademing van cementstof. BIJ INADEMING: Breng het slachtoffer onmiddellijk in de frisse lucht en breng het in een positie waarin het gemakkelijk kan ademhalen. Raadpleeg een arts bij blijvend onwel voelen.
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen
P302 + P352 + P333 + P313: BIJ CONTACT MET DE HUID: Reinig met ruim voldoende water en zeep. Bij huidirritatie of uitslag: raadpleeg een arts.
P305 + P351 + P338 + P310: BIJ OOGCONTACT: Spoel gedurende enkele minuten voorzichtig metwater. Indien mogelijk en van toepassing, verwijder contactlenzen. Ga door met spoelen. Neem onmiddellijk contact op met een (oog) arts.
P501: Ruim het materiaal op in de daarvoor bestemde afvalcontainers.