Bostik Ardagrip Classic Primer Poreuze Ondergrond 1kg

Art. nr.: 847547

Merk: Bostik

€ 8,97 excl BTW

  • Vandaag voor 19:00 uur besteld, woensdag 17 juli geleverd

€ 8,97 excl BTW

Omschrijving

Bostik Ardagrip Classic Primer Poreuze Ondergrond 1kg

Ardagrip Classic is een gebruiksklare hechtverbeteraar en primer voor poreuze en zuigende ondergronden in binnen en buitentoepassing. De primer is geschikt voor toepassing onder poeder- en pastallijmen, egalines en wanduitvlakmortels.

Specificaties

Categorie Tegelprimers
Artikelnummer 847547
Ean 4026923100005
Binnen/buitengebruik Binnen
Breedte 90 millimeter
Diepte 90 millimeter
Droogtijd 2 hour
Functionele productnaam Voorbehandeling
Hoogte 285 millimeter
Kleurfamilie Groen
Materiaal van doeloppervlak Zuigende ondergrond
Maximale verwerkingstemperatuur 25 degree Celsius
Minimale verwerkingstemperatuur 5 degree Celsius
Netto gewicht 1 KG
Substantie Vloeistof
Variant Primer

Informatieblad

VIB_ Bostik Ardagrip Classic Primer.pdf
VIB_ Bostik Ardagrip Classic Primer.pdf

pdf

VIB_ Bostik Ardagrip Classic Primer.pdf
VIB_ Bostik Ardagrip Classic Primer.pdf

pdf

Etiketinformatie

Gevarenaanduidingen
H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken

Voorzorgsmaatregelen - EG (§ 28, 1272/2008)
P102 - Buiten het bereik van kinderen houden
P261 - Inademing van nevel/damp/spuitnevel vermijden
P280 - Beschermende handschoenen dragen
P302 + P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wass
P333 + P313 - Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen
P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar een erkende afvalverwerkingsinstallatie