Bleko Terpentine Arbo 1L

Art. nr.: 746854

Merk: Bleko

€ 6,42 excl BTW

  • Morgen voor 13:00 uur besteld, vrijdag 31 mei geleverd
  • Gratis klaarzetservice in jouw vestiging
  • Gratis retour

€ 6,42 excl BTW

Omschrijving

Bleko Terpentine Arbo 1L

Verdunningsmiddel voor alkydverven, synthetische lakken en olieverven. Uitermate geschikt als ontvetter voor metalen.

Specificaties

Categorie Verdunnen
Artikelnummer 746854
Ean 8711418014207
Binnen/buitengebruik Binnen, Buiten
Breedte 85 millimeter
Diepte 85 millimeter
Functionele productnaam Verdunner
Hoogte 245 millimeter
Materiaal van doeloppervlak Anders
Netto gewicht 838 gram
Substantie Vloeistof
Toepassing Voor het verdunnen van alkyd lakken kun je Terpentine Arbo toevoegen totdat de gewenste viscositeit (dikte) is bereikt. Terpentine ARBO kan verder gebruikt worden in de ontvettingsbak. Niet gebruiken als verdunningsmiddel voor: latexverf, acrylaatverf en veegvaste muurverf. Dit product is uitsluitend voor professioneel gebruik.
Variant Terpentine

Informatieblad

VIB_Bleko Arbo Terpentine 1L.pdf
VIB_Bleko Arbo Terpentine 1L.pdf

pdf

Etiketinformatie

Gevarenaanduidingen:
Asp. Tox. 1: H304 - Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

Veiligheidsaanbevelingen:
P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102: Buiten het bereik van kinderen houden.
P103: Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
P301+P310: NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P331: GEEN braken opwekken.
P501: Inhoud/verpakking afvoeren conform de geldende wettelijke regeling inzake afvalverwerking (Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 7 februari 2011, nr. BJZ2011034906, Wet 2011/103, Besluit 2011/104).

Aanvullende informatie:
EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.