Bleko Arbo Kwastenreiniger 1 liter

Art. nr.: 746858

Merk: Bleko

€ 8,91

0 Bezorgvoorraad info

  • Geschatte levertijd: 2 tot 3 werkdagen
  • Gratis klaarzetservice in jouw vestiging
  • Gratis retour

€ 8,91

Omschrijving

Bleko Arbo Kwastenreiniger 1 liter

Kwastreiniger Arbo is ontworpen voor professioneel gebruik met een zo klein mogelijke impact op de arbeidsomstandigheden. Kwastreiniger ARBO is geurarm en per uitstek geschikt voor het reinigen van kwasten en verfrollers welke gebruikt zijn voor alkydverven. Kwastreiniger Arbo is niet geschikt voor water verdunbare verven en muurverven.Je kunt je kwast in een pot met kwastreiniger reinigen. Beweeg de kwast goed, zodat alle verf met de kwastreiniger in aanraking komt. Vervolgens nawassen met zeep/afwasmiddel. Tot slot afdrogen en bewaren in water.Dit produkt is uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Zie veiligheidsblad voor uitleg gevaren aanduidingen en veiligheidsaanbevelingen

Specificaties

Categorie Reinigen
Artikelnummer 746858
Ean 8712457253732
Binnen/buitengebruik Binnen, Buiten
Diepte 85 millimeter
Functionele productnaam Reinigingsmiddel
Hoogte 245 millimeter
Netto gewicht 863 gram
Substantie Vloeistof
Toepassing Kwastreiniger Arbo is ontworpen voor professioneel gebruik met een zo klein mogelijke impact op de arbeidsomstandigheden. Kwastreiniger ARBO is geurarm en per uitstek geschikt voor het reinigen van kwasten en verfrollers welke gebruikt zijn voor alkydverven. Kwastreiniger Arbo is niet geschikt voor water verdunbare verven en muurverven.
Variant Kwastenreiniger

Informatieblad

VIB_Bleko arbo kwastreiniger.pdf
VIB_Bleko arbo kwastreiniger.pdf

pdf

Etiketinformatie

Gevarenaanduidingen:
Asp. Tox. 1: H304 - Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

Veiligheidsaanbevelingen:
P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102: Buiten het bereik van kinderen houden.
P103: Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
P301+P310: NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P331: GEEN braken opwekken.
P501: Inhoud/verpakking afvoeren conform de geldende wettelijke regeling inzake afvalverwerking (Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 7 februari 2011, nr. BJZ2011034906, Wet 2011/103, Besluit 2011/104).

Aanvullende informatie:
EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.