Deel dit artikel:

‘Veel gehoorschade onder bouwvakkers’ en ‘2016: nu al onveilig bouwjaar’ het zijn koppen die de laatste weken het nieuws halen. De persoonlijke bescherming onder werkenden in de bouw, lijkt achteruit te hollen.

Van de bouwvakkers heeft één op de vijf gehoorschade en bij 13 procent is ‘lawaaidoofheid’ vastgesteld. Dit blijkt uit een onderzoek wat de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid bekendmaakte. 85% van de gemelde gehoorschade komt uit de sector bouwnijverheid. De inspectie gaat in de laatste maanden van 2016 intensief controleren op te hard geluid op bouwplaatsen. Bij lawaai van 85 decibel of hoger en bij het niet dragen van gehoorbescherming, wordt het werk stilgelegd en een boeterapport opgemaakt.

Persoonlijke bescherming

Gehoorbescherming is een belangrijk onderdeel van persoonlijke bescherming. Bij persoonlijke bescherming komen veel onderdelen naar voren: van hoofd- tot voetbescherming. Benieuwd naar de gevolgen bij het niet dragen van persoonlijke bescherming? Wij zetten er een aantal op een rij!

Gehoorbescherming

Boven de 80 decibel is geluid schadelijk voor het gehoor. Op korte termijn kan dit resulteren in de bekende piep in het oor. Op lange termijn kan het resulteren in blijvende gehoorschade, zoals slecht horen of overgevoeligheid voor geluiden. Het roeren met in een koffiekopje kan dan al teveel zijn. Zorg dat je dag in dag uit goede gehoorbescherming draagt tijdens het werk.

Ademhalingsbescherming

Ingeademd stof kan effect hebben op de gezondheid. Op korte termijn levert dit niesbuien en hoofdpijn op. Op lange termijn kan het blijvende kortademigheid opleveren. Vergeet je mondbescherming dus niet op te zetten!

Hoofdbescherming

Door het vallen of wegschieten van voorwerpen, beschadig je gemakkelijk je hoofd. Ook is de kans groot dat je je hoofd stoot tijdens de klus. Bij kleine voorvallen kan dit leiden tot hoofdpijn of een bult op je hoofd. Jammer genoeg loopt het ook vaak anders af. Door bloedingen kun je blijvende hersenschade oplopen, met alle gevolgen van dien. Zet dan ook altijd uw helm op bij het betreden van de bouwplaats.

Meer lezen

Deel dit artikel: