Deel dit artikel:

Goede gehoorbescherming hoort in de gereedschapskist van elke vakman thuis. Toch is niet iedereen zich bewust van de risico’s van geluid. Gehoorbescherming wordt soms als onprettig ervaren. Als gevaarlijk zelfs, omdat het je afsluit van de werkomgeving. Wat zijn de oplossingen? Waar moet je op letten? We vroegen het Jurgen Winde, algemeen directeur van Tympro Hearing Protection.

Naam: Jurgen Winde
Bedrijf: Tympro Hearing Protection

Tympro is gespecialiseerd in oordoppen op maat, de zogenoemde otoplastieken. Jurgen is eigenaar van het bedrijf en merkt dat er veel onbekend is over het belang van gehoorbescherming. Ook op de werkvloer. “De gevolgen van gehoorschade worden vaak onderschat. Bijna alles in ons leven draait om communicatie. Als je niet meer goed hoort, is dat een enorme beperking. Je kunt ook niet even naar de dokter om het op te lossen, gehoorbeschadiging is onomkeerbaar.”

Onderschatten van geluid

Waar loopt de vakman in de praktijk tegenaan? “Vakmannen hebben te maken met continugeluiden zoals een elektrische zaag. Het is afhankelijk van het geluidsniveau, hoe lang je daarin kunt werken. Daarnaast heb je op de werkvloer zogenoemde piek- geluiden zoals het vallen van metaal.”

De risico’s van piekgeluid zijn vaak wel bekend, 120 decibel kan direct schadelijk zijn. Het zijn de continugeluiden die worden onderschat. “Bij 80 decibel kun je 8 uur per dag werken, zonder dat het schadelijk wordt. Elke drie decibel is echter een verdubbe- ling van het geluid en een halvering van de tijd dat je eraan mag worden blootgesteld. 83 Decibel betekent vier uur per dag, 86 decibel is twee uur etc. Motorrijders lopen bijvoorbeeld schade op via windgeruis in hun helm. Die zit bij 100 kilometer per uur op 90 decibel. Bij een uur rijden is er dus al kans op beschadiging”.

Keuzes in gehoorbescherming

Wat zijn de keuzes als het om gehoorbescherming gaat? “Je hebt wegwerpdoppen, re-usable doppen, oorkappen en op maat gemaakte otoplastieken. Het grote voordeel van otoplastieken is dat je ze de hele dag kunt dragen. Ze zijn precies op maat gemaakt waardoor ze goed afsluiten en erg comfortabel zijn. In tegenstelling tot wegwerpdoppen hoef je ze niet met vieze handen te kneden en in te brengen. Door het aanwezige filter verdwijnt bovendien alleen het overtollige geluid en kun je met elkaar blijven praten. Een nadeel van oorkappen is dat ze je écht volledig afsluiten. Mensen zetten ze in de praktijk dan ook vaak af wanneer ze in een luidruchtige omgeving willen communiceren. Dan ben je dus niet meer beschermd. Een otoplastiek met 25 decibel demping kun je in bijna alle omstandigheden inzetten én je kunt met elkaar blijven praten.”

Een slimme investering

Vakmannen kiezen uit kostenoverwegingen vaak voor wegwerpdoppen. Jurgen adviseert naar de lange termijn te kijken. “Een otoplastiek gaat gemiddeld vier tot vijf jaar mee. In vergelijking met gemiddeld vijf wegwerpdopjes per dag, bespaar je zo € 700,- tot € 900,- tijdens de levensduur.” Bovendien ben je die jaren verzekerd van goede bescher- ming van je oren. “Na twee jaar moet een dop gecontroleerd worden. Vervolgens is er jaarlijks onderhoud. Iedere dop die bij ons wordt aangemeten en iedere drager wordt geregistreerd in een portal. Werk- gevers kunnen makkelijk zien voor welke doppen controle nodig is. Het is gewoon een slimme investering. Je investeert ook in een goede boor- of zaagmachine. Kijk ook op die manier naar gehoorbeschermers. Het werkt prettiger en het is ook beter voor je gezondheid.”

HULP BIJ TINNITUS EN HYPERACUSIS

Gehoorschade gaat regelmatig gepaard met tinnitus (oorsuizen) en/of hyperacusis (overgevoe- ligheid voor geluid). Het zijn symptomen waar ook vakmannen dikwijls mee te maken krijgen. Het Tinnitusteam van het Erasmus MC te Rotterdam helpt mensen met deze klachten. Het team bestaat uit KNO-artsen, audiologen, psychologen en een maatschappelijk werker. We spraken met Arno Lieftink, psycholoog in het team.

Wat is tinnitus en hyperacusis?
Het zijn veelal symptomen als gevolg van een verstoring in het waarnemen van geluid. Het zijn niet letterlijk hoorproblemen, maar een gevolg van slechter horen of andere verstoring bij het normaal kunnen horen. Het doet zich voor in de hersenen als toegenomen, spontane activiteit van het gehoorcentrum en andere netwerken in het brein. De overactiviteit lijkt vooral een reactie op slechter horen. De hersenen gaan als het ware meer hun best doen om iets te horen, maar dat kan oorsuizen of gevoeligheid voor geluid opleveren.”

Hoe ontwikkelt het aantal patiënten zich?
“Ik zie jaarlijks zo’n 1.000 nieuwe patiënten. Ongeveer 80% tot 90% daarvan heeft tinnitus als belangrijkste klacht. Onderzoek lijkt aan te tonen dat het aantal toeneemt. De gehoorbelasting in onze luidruchtige maatschappij is hier vermoede- lijk debet aan. Het belang van gehoorbescherming bij hard geluid is bekend. Toch worden we vaak en langdurig aan harde geluiden blootgesteld. Daarnaast is er ook een vermoeden dat werkdruk, stress en onze drukke levensstijl er debet aan zijn.”

Wat te doen bij klachten?
“Vraag via de huisarts een verwijzing voor een gespecialiseerd audiologisch centrum zoals het Erasmus MC. Hoewel we tinnitus of hyperacusis nog niet kunnen genezen, kunnen we bij de grote meerderheid van patiënten de klachten wel hanteerbaarder maken en het functioneren minder beperkend.”

Voor meer informatie: www.erasmusmc.nl/kno

Deel dit artikel: