Bedrijf en ondernemenNieuws

Wat je nu al moet weten over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Deel dit artikel:

Wellicht heb je er eens wat over gehoord: de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Deze wet heeft als doel de bouwkwaliteit van gebouwen te verbeteren door minder bouwfouten en gebreken. De Wkb gaat waarschijnlijk vanaf 1 juli 2022 stapsgewijs in. Wat moet je nu al weten?

We leggen voor de zekerheid nog even de nadruk op het woordje ‘waarschijnlijk’. De daadwerkelijke doorvoering van de wet heeft flink wat voeten in de aarde. Er is zo’n twintig jaar aan gesleuteld en de wet is ook al een paar keer uitgesteld. De kans dat de wet er komt (het wetsvoorstel werd in 2019 al door de Eerste Kamer aan- genomen) en dat iedereen die een gebouw maakt ermee te maken krijgt, is groot.

Wkb: waarom en hoe?

Wij kennen de bouwers die bij ons over de vloer komen als profes- sionals die vakmanschap en kwaliteit hoog in het vaandel hebben staan. Toch worden jaarlijks nog veel opdrachtgevers geconfronteerd met opleverfouten en flinke mankementen. Denk aan constructiefou- ten, brandonveilige situaties, maar ook onvoldoende isolatie of een slecht functionerende ventilatie. ‘Den Haag’ richt zich met de wet op verbetering van de bouwkwaliteit, oftewel: minder gebreken bij nieuwbouw en verbouw. De wet heeft ook als doel om de positie van de consument te verbeteren. Onafhankelijke kwaliteitsborging en een uitgebreidere aansprakelijkheid van aannemers moeten hiervoor gaan zorgen. Bouwers moeten ook aan de hand van verschillende dossiers inzichtelijk maken hoe ze een opdracht hebben uitgevoerd.

De verwachting is dat je als onderaannemer ook input voor deze dossiers moet aanleveren. Dit kunnen bijvoorbeeld tekeningen en certificaten zijn waaruit blijkt dat je aan de gestelde eisen hebt voldaan. De werkzaamheden van onderaannemers worden ook
getoetst. De algemene gedachte rondom de Wkb is dan ook dat het nog belangrijker wordt dat je producten en materialen op de juiste manier verwerkt en toepast.

Wat gaat er veranderen?

Wat zijn tot zover de belangrijkste gevolgen van de nieuwe wet? We zetten het hier voor je op een rij.

1 Controle tijdens en na de bouw

Nu hebben gemeenten nog een grote rol bij de kwaliteitsborging van gebouwen. Is een gebouw of verbouwing vergunningsplichtig, dan vraag je daar een vergunning aan. Bij de Wkb controleert een private zogenoemde kwaliteitsborger (onafhankelijke inspecteurs) het bouwplan en het bouwwerk. Dit alles moet voldoen aan de tech- nische bouwvoorschriften uit het Besluit bouwwerken leefomgeving (vervanger huidige Bouwbesluit 2021). De papieren controle vooraf wordt echter vervangen door een beoordeling tijdens het bouwen en ná oplevering. De kwaliteitsborger controleert of daadwerkelijk is gebouwd volgens de geldende voorschriften.

2 Maken van dossiers

Als aannemer word je wettelijk verplicht om aantoonbare kwaliteit te leveren. Daarom bouw je tijdens het bouwen dossiers op die je na afloop van het project inlevert. Het dossier bevoegd gezag heeft onder andere betrekking op veiligheid en toont aan dat een bouwwerk daadwerkelijk voldoet aan de wettelijke eisen. Het bevatvinformatie over hoe het bouwwerk daadwerkelijk is gerealiseerd. Hier komt dan ook een verklaring van de kwaliteitsborger bij.

In het consumenten- of opleverdossier bewijs je dat je hebt gemaakt wat is overeengekomen met de klant. Dit dossier zal berekeningen, tekeningen en handleidingen en onderhoudsrichtlijnen bevatten. De exacte inhoud stemt de aannemer af met de opdrachtgever. De opdrachtgever informeert de gemeente dat het project gereed is.

3 Verantwoordelijk na oplevering

Aannemers zijn en blijven verantwoordelijk voor de gevolgen van alle gebreken in de bouw die ze zelf veroorzaken. Belangrijke verandering is dat dit ook geldt voor gebreken die een klant bij oplevering had kunnen zien maar pas later ontdekt.

4 Inzicht in garantie

Als aannemer moet je jouw klanten laten weten hoe (en of) je verze- kerd bent tegen faillissement en risico’s op schade en gebreken.

5 5%-regeling

Kopers van een nieuwbouwwoning hebben het recht om bij de ople- vering 5% van de aanneemsom in een depot te storten bij de notaris. Zijn er binnen drie maanden na de oplevering nog gebreken, dan kan de opdrachtgever de uitbetaling van deze 5% tegenhouden. In de Wkb wordt dit aandeel pas uitbetaald op het moment dat de klant aangeeft dat alle gebreken zijn opgelost.

Welke bouwwerken?

Voordat de regeling verder wordt uitgerold, gelden de veranderingen (naar verwachting) tot en met 2024 alleen voor eenvoudige bouw- werken, de zogenoemde Gevolgklasse 1. Het gaat (naast onder andere vakantiehuisjes en bedrijfshallen en fabriekspanden van maximaal twee verdiepingen) om bouwen en verbouwen van ver- gunningsplichtige grondgebonden vrijstaande eengezinswoningen, twee-onder-een-kapwoningen en rijtjeswoningen, inclusief eventuele garages en andere soorten aanbouwen. Klussen als het maken van een uitbouw of het oprekken van een buitengevel kunnen onder de Wkb vallen.

Valt een opdracht straks onder de nieuwe regelgeving dan moet uiterlijk vier weken voor de start van de bouw een bouwmelding worden gedaan bij de gemeente. Via het Omgevingsloket Online (omgevingsloket.nl) kun je samen met je klant checken welke gang van zaken op jouw opdracht van toepassing is. Onder andere op Rijksoverheid.nl, www.noa.nl en www.bouwendnederland.nl vind je meer informatie over de wet en de meest recente ontwikkelingen.

Homigo: alle informatie van elke klus in je broekzak

Wil jij ook minder faalkosten, meer omzet en een betere communicatie en relatie met je opdrachtgevers? Meer tijd voor jezelf en vrijheid in je werk? Voorbereid zijn op de Wet Kwaliteitsborging (WKB)? Dat kan! Bouwmaat en Homigo slaan de handen ineen om alle vakmensen in Nederland slimmer en vooral simpeler te helpen professionaliseren. De makkelijkste manier om al jouw klussen te digitaliseren.

Deel dit artikel: