Bedrijf en ondernemenNieuws

Wet KwaliteitsBorging (WKB)

Deel dit artikel:

Op 14 mei 2019 nam de Eerste Kamer de Wet kwaliteitsborging (WKB) voor het bouwen aan. Deze wet heeft als doel de bouwkwaliteit en het bouwtoezicht te verbeteren door inschakeling van private kwaliteitsborgers. Daarnaast wordt de aansprakelijkheid van aannemers ten opzichte van particuliere en professionele opdrachtgevers uitgebreid. In dit artikel leggen we de Wet Kwaliteitsborging voor je uit.

Het nieuwe stelsel geldt eerst alleen voor bouwwerken in de laagste risicoklasse. Dit zijn bijvoorbeeld eengezinswoningen en simpele bedrijfspanden. Dat geeft alle betrokken partijen de kans om ervaring op te doen met de nieuwe werkwijze voor toezicht in de bouw.

Tot de invoering van de wet in 2023 wordt met ongeveer 10% van de eenvoudigere bouwprojecten pilotprojecten gedaan. Als blijkt dat het stelsel onvoldoende werkt of de kosten te veel stijgen, dan kan de minister besluiten de wet alsnog – of onderdelen van de wet – niet in te laten gaan. Als de wet wel wordt ingevoerd, dan gebeurt dit vooralsnog alleen voor eenvoudige vergunning plichtige bouwprojecten.

Doelen

De wet Wkb heeft in het kort drie doelen:

 • Een verbeterde (borging van de) bouwkwaliteit
 • Een verbeterde positie van de consument
 • Het stimuleren van kwaliteitsverbetering en faalkostenvermindering

De regering wil dat bouwbedrijven de kwaliteit van hun werk beter controleren. Zo kan de bouwkwaliteit van gebouwen verbeteren door minder bouwfouten en gebreken. Bijvoorbeeld constructiefouten, brandonveilige situaties, onvoldoende isolatie of een slecht functionerende ventilatie. Ook hoeven bouwbedrijven minder kosten te maken voor het herstel van bouwfouten. En het werk van onafhankelijke kwaliteitscontroleurs wordt makkelijker en sneller, omdat de bouwers zelf al veel gecontroleerd hebben.

Homigo: alle informatie van elke klus in je broekzak

Wil jij ook minder faalkosten, meer omzet en een betere communicatie en relatie met je opdrachtgevers? Meer tijd voor jezelf en vrijheid in je werk? Voorbereid zijn op de Wet Kwaliteitsborging (WKB)? Dat kan! Bouwmaat en Homigo slaan de handen ineen om alle vakmensen in Nederland slimmer en vooral simpeler te helpen professionaliseren. De makkelijkste manier om al jouw klussen te digitaliseren.

Wat verandert er?

Dit zijn de 5 belangrijkste veranderingen:

 • Onafhankelijke kwaliteitscontroleurs controleren of een gebouw voldoet aan de wettelijke technische eisen. Dit doen zij tijdens het ontwerp en op de bouwplaats. Deze controleurs heten kwaliteitsborgers.
 • De aannemer is verantwoordelijk voor de gevolgen van alle gebreken in de bouw die hij zelf veroorzaakt heeft. Als er gebreken zijn, dan kan de klant de aannemer dwingen om de fouten te repareren. Ook als de klant deze fouten pas later ontdekt.
 • De aannemer moet de klant laten weten of en hoe hij zich heeft verzekerd tegen faillissement en risico’s op schade en gebreken. 
 • Klanten kunnen, net als in de huidige situatie, 5% van het bouwbedrag (aanneemsom) parkeren bij de notaris. Nu gaat dit bedrag automatisch naar de aannemer als het gebouw klaar is. Na invoering van de Wkb keert de notaris het geld aan de aannemer uit, wanneer de klant aangeeft dat alle gebreken zijn verholpen.
 • Wanneer de kwaliteitsborger of de gemeente een probleem ziet, kan de gemeente de bouw stilleggen.

Wat zijn de gevolgen voor jou?

Dit blijft: 

 • Aanvraag omgevingsvergunning (welstand en bestemmingsplan)
 • Ontwerpen en bouwen conform Bouwbesluit en private eisen

Dit vervalt:

 • Indienen vergunning gereed ontwerp bij gemeente
 • Toetsing en toezicht door gemeente

Dit is nieuw:

 • Toetsing en inspectie door kwaliteitsborger
 • Informatie aanleveren aan kwaliteitsborger
 • Informatievoorziening  opdrachtgever

Mogelijke gevolgen

 • Aanscherping aansprakelijkheid met ‘omgekeerde bewijslast’ leidt mogelijk tot meer conflicten, arbitrages
 • Administratieve consequenties ‘bewijslast’ en opleverdossier nog moeilijk te overzien.
 • Andere toezichthouder in de bouw. Uitspraak over kwaliteit verschuift van ontwerp naar gereed product

Wat moet je doen

Dossiervorming

 • Zorg voor uitstekende dossiervorming.
 • Wat is er afgesproken, wat is er geleverd?
 • Voldoet het geleverde aantoonbaar aan de gestelde eisen?

Opleverdocumentatie

 • Afspraken
 • Maak helder en duidelijke afspraken met leverancier en onderaannemers.
 • Leg (prestatie-)eisen vast.
 • Laat documentatie en bewijsvoering aanleveren dat aan die eisen wordt voldaan.

Ontwerpaansprakelijkheid

 • Zorg dat je opdrachtgever een getoetst ontwerp aanlevert.

  
Voordelen

 • Vroegtijdige aanlevering van gegevens ontwerp bij gemeente is niet meer nodig. Mogelijk verkorting van de doorlooptijd van een vergunningsproces en Toetsen kwaliteitsborger afgestemd op bouwproces (efficiencyvoordeel).
 • Extra set ogen werkt ‘disciplinerend’.
 • Lagere faalkosten door eerder ontdekken van zaken die niet overeenkomen.
 • Kennis inbreng kwaliteitsborger werkt kwaliteitsverhogend.
 • Rapportage kwaliteitsborger ook bewijsvoering m.b.t. aansprakelijkheid.
 • Toename eigen interne kwaliteitsborging: aantonen dat iets voldoet vs afwijkingen registreren

De komende tijd blijven we je informeren over de Wet Kwaliteitsborging. Houd deze website in de gaten. 

Meer informatie kun je vinden op de website van Rijksoverheid.

Homigo: alle informatie van elke klus in je broekzak

Wil jij ook minder faalkosten, meer omzet en een betere communicatie en relatie met je opdrachtgevers? Meer tijd voor jezelf en vrijheid in je werk? Voorbereid zijn op de Wet Kwaliteitsborging (WKB)? Dat kan! Bouwmaat en Homigo slaan de handen ineen om alle vakmensen in Nederland slimmer en vooral simpeler te helpen professionaliseren. De makkelijkste manier om al jouw klussen te digitaliseren.

Deel dit artikel: