Certificatie voor cv-installateurs en andere wijzigingen in de nieuwe Woningwet

Deel dit artikel:

Alleen gecertificeerde cv-installateurs mogen in de toekomst werken aan gasverbrandingsinstallaties. Op 28 mei 2019 is deze aanpassing in de Woningwet goedgekeurd door de Tweede Kamer. Deze regeling gaat in op 1 januari 2020 en moet zorgen voor veilige cv-installaties. Men hoopt zo het aantal koolmonoxideslachtoffers in de komende jaren verder te laten dalen.

Koolmonoxide-ongevallen terugdringen

Ongeveer 5-10 doden en 200 gewonden zijn er ieder jaar in Nederland door koolmonoxide-ongelukken.  Dit moet teruggebracht worden. Dit kan door het promoten van gasloos wonen, gasverbrandingstoestellen veiliger te maken en installateurs te scholen en te certificeren. Zoals nu dus wordt vastgelegd in de nieuwe Woningwet.

Onbeantwoorde vragen

Nog niet alle onderwerpen zijn besproken door de minister en Tweede Kamer. Vragen over de volgende onderwerpen moeten nog worden beantwoord:

  • nascholing
  • (steeksproefgewijze) handhaving
  • het instellen van een keurmerk voor ‘veilige’ gasverbrandingsinstallaties
  • aansprakelijkheid
  • kosten van installatie
  • eventuele verplichte aanwezigheid van koolmonoxidemelders .

Daarnaast moet de Eerste Kamer zich nog uitspreken over het definitief worden van het aangepaste Bouwbesluit.

Andere wijzigingen

Er zijn nog een aantal andere wijzigingen in het Bouwbesluit, onder andere:

  • De beperking van het maximale geluidsniveau van buiten geplaatste airco’s en warmtepompen tot 40dB.
  • Strengere regels voor het aanbrengen van PUR-schuim om de gezondheid van bewoners te beschermen. Zij mogen tijdens het aanbrengen van de isolatie niet in de woning aanwezig zijn.
  • Het Bouwbesluit wordt aangepast met regels om de veiligheid op bouwplaatsen te verhogen. Er gaan veiligheidsafstanden gelden rond bouw- en sloopplaatsen. En de contactgegevens van de coördinator omgevingsveiligheid moeten worden vermeld in het veiligheidsplan.

De ingangsdatum van de wijzigingen in de nieuwe Woningwet is 1 januari 2020.

Deel dit artikel: