Deel dit artikel:

Bij persoonlijke beschermingsmiddelen denken de meeste mensen aan werkschoenen of oog- en gehoorbescherming. Maar ook je handen kunnen een goede bescherming gebruiken. Bijna de helft van alle bedrijfsongevallen hebben gevolgen voor handen en armen. Dus ook als handschoenen niet verplicht zijn op jouw werkplek, raden we je aan om goede werkhandschoenen te dragen. Maar hoe kies je nu de juiste handschoenen voor jouw klus?

Inhoud van dit artikel

Normering en certificering

EN388: mechanische risico’s

EN511: thermische risico’s (kou)

EN374: chemische risico’s

In elk land houden instituten zich bezig met de normering van persoonlijke beschermingsmiddelen. In Nederland worden de Europese (EN) normen gecodeerd als NEN. Werkhandschoenen moeten, net als andere persoonlijke beschermingsmiddelen, aan een aantal voorwaarden voldoen.

Mechanische risico’s: EN388

De EN 388 is de classificatienorm voor werkhandschoenen en laat je zien in hoeverre de handschoen je beschermt tegen mechanische risico’s. De norm voor deze voorwaarden is onlangs aangepast omdat de productieprocessen van werkhandschoenen veranderd zijn. Aan de hand van de norm kun je via een pictogram gemakkelijk zien of de handschoen bestand is tegen schuren, snijden, scheuren, perforatie en schokken.

Hoe worden handschoenen getest voor EN388?

Het is handig om te weten hoe de zes verschillende mechanische prestatiemetingen worden uitgevoerd, zodat je de werkhandschoenen kunt kiezen die het meest geschikt zijn voor jouw werkzaamheden.

Wrijvingsweerstand (1-4)

Met een speciaal schuurpapier wordt de wrijvingsweerstand bepaald. Hierbij wordt het aantal cycli gemeten dat nodig is voordat de handschoen scheurt.

Snijweerstand (1-5)

Voor het meten van de snijweerstand beweegt een apparaat met een draaiend, cirkelvormig mes heen en weer over het materiaal. De hoeveelheid bewegingen van het mes tot doorsnijding, bepaalt de snijweerstand van de handschoen.

Scheurweerstand (1-4)

Om te testen wat de scheurweerstand is, probeert een machine de handschoen te scheuren. Het resultaat hangt af van de kracht die daadwerkelijk nodig is om de handschoen te scheuren. Hoe hoger de score, des te beter de bescherming tegen scheuren.

Perforatieweerstand (1-4)

De perforatieweerstand wordt getest met een puntige staaf. Er wordt gemeten welke kracht nodig is om door de handschoen te dringen. Zo meet men hoeveel weerstand en bescherming de handschoen biedt.

Snijweerstand (NIEUW) (A-F)

Deze test is toegevoegd omdat de eerder genoemde snijweerstandtest niet altijd 100% betrouwbaar is. Het mes wordt namelijk steeds botter van het materiaal van de handschoen. De nieuwe test geeft de snijprestaties aan volgens de EN ISO 13997 snijmethode. Hiermee wordt het niveau (kracht/massa) van het snijden aangegeven. Blijft het mes onbeschadigd na deze test, dan blijft de snijweerstand couptest de referentietest. Ook hier geldt: hoe hoger de score, hoe hoger de bescherming.

Schokweerstand (NIEUW) (P/F/X)

Een machine oefent druk uit en de impact wordt gemeten. Er zijn geen niveaus; de handschoen kan slagen en krijgt dan een P, bij falen een F en als er niet getest wordt staat er een X.

Daarnaast zijn er standaarden voor bescherming tegen hitte en vuur, kou en tegen chemische en biologische risico’s. Een aantal wordt hieronder verder uitgelegd.

PICTOGRAMMEN LEZEN

handbescherming

 

Door middel van een pictogram kun je zien hoe de handschoenen op verschillende tests scoren. Zo kun je zien of de handschoen geschikt is voor jouw klus. Hierboven zie je zo’n pictogram en leggen we je uit hoe je de nieuwe notering leest. Onder EN 388 staat een code die de waardes van de verschillende weerstandstesten aangeeft. Bepaal van tevoren waar jouw handschoenen aan moeten voldoen en kijk dan in de code naar de hoogte van het cijfer. Voor de vier cijfers geldt; hoe hoger, des te beter de bescherming.

Snijweerstand ISO13997 en schokweerstand zijn testen die bij de vernieuwing van de norm zijn toegevoegd. De scores hiervoor worden aangegeven met een letter. De score op snijweerstand wordt aangegeven met A tot en met F, waarbij F het best is en dus de grootste snijweerstand heeft. De laatste letter geeft de schokweerstand aan. Hier kan een P (Pass = geslaagd), F (Fail = gefaald) of X (niet getest) staan. Het komt voor dat het product hier niet op wordt getest doordat het niet relevant is voor het type handschoen of doordat de test niet beschikbaar is voor dat type.

Koudebestendige handschoenen: EN511

Deze norm geldt voor handschoenen die de handen beschermen tegen geleidings- en contactkou tot -50°C.

Bij de keuze van een veiligheidshandschoenen tegen kou moeten naast werkzaamheden ook de klimaatomstandigheden (luchtvochtigheid, omgevingstemperatuur) in acht worden genomen, want wanneer de handschoenen nat worden, kunnen ze hun isolerende eigenschappen verliezen. Tevens moet de veiligheidshandschoen onder deze omstandigheden flexibel blijven en niet tot vermoeide handen leiden, ook bij extreme temperaturen.

De bescherming tegen kou wordt ook aangeduid met een pictogram, gevolgd door een reeks van drie prestatieniveaus die verwijzen naar specifieke beschermende eigenschappen, namelijk:

(A) bescherming tegen convectiekoude
(B) bescherming tegen contactkoude
(C) waterdoorlaatbaarheid.

Koudebestendige werkhandschoenen moeten dus zowel tegen doordringende kou (convectiekoeling) als tegen contactkou (direct contact met koude voorwerpen) beschermen. In beide gevallen is 4 het hoogste prestatieniveau. Voor de waterdichtheid van de werkhandschoen bestaan twee waarden: 0 en 1. Wanneer na 30 minuten geen water is binnengedrongen, wordt de handschoen met de waarde 1 gekenmerkt.

A:  Kou (0-4)

B: Contactkoude (0-4)

C: Waterafstotendheid (0-1)

Beschermen tegen chemicaliën: EN 374 

Bescherming tegen chemicaliën. Van toepassing op bijvoorbeeld voegershandschoenen. De normering EN 374 op werkhandschoenen betekent dat de handschoenen beschermen tegen vloeistoffen. Ze kunnen beschermen tegen ‘gewone’ vloeistoffen, chemische vloeistoffen of micro-organismen.

Als men spreekt over vloeistofdichte handschoenen dan dienen deze volledig waterdicht te zijn en kunnen ze, afhankelijk van het type, ook een bescherming bieden tegen bepaalde chemicaliën. Chemische risico’s vormen een ernstige bedreiging tijdens bepaalde klussen. Bescherm je voldoende. Het is van groot belang steeds een bijhorende permeatietabel te gebruiken om de geschiktheid van toepassing na te gaan. Iedere handschoen fabrikant heeft een permeatietabel waarmee je een link kan leggen tussen geteste chemische stoffen (via het CAS nummer) en hun handschoenen en/of coatings. 

In deze tabel vind je drie belangrijke zaken die uitvoerig worden getest in de norm EN 374:

  • Doorbraaktijd (breakthrough time)
  • Permeatie index (protection index van 1 tot 6)
  • Degradatie (in procent uitgedrukt)
Voorbeeld van een permeatietabel.

 

Elk materiaal heeft zijn voor- en nadelen. Deze eigenschappen helpen je bij het kiezen van de juiste werkhandschoenen.

Vloeistoffen en micro-organismen

Niet alle vloeistoffen zijn gelijk. Daarom is de EN 374 normering onderverdeeld in 3 categorieën:

Vloeistofdichte werkhandschoenen

Deze werkhandschoenen beschermen tegen ‘gewone’ vloeistoffen zoals bijvoorbeeld water en huishoudelijke schoonmaakproducten.

Werkhandschoenen met chemische bescherming

Het pictogram EN 374 met erlenmeyer (een soort fles met vloeistof, zie hieronder) staat op alle werkhandschoenen die bestendig zijn tegen diverse chemische vloeistoffen. Tegen welke vloeistoffen ze beschermen, zie je aan de letters onder het pictogram.

Werkhandschoenen met bescherming tegen micro-organismen

Het pictogram EN 374 met biohazard symbool staat op alle werkhandschoenen die bestendig zijn tegen micro-organismen (geen virussen).
Ga minimaal voor het kwaliteitsniveau 1,5 (soms ook prestatieniveau 2 genoemd). Dit niveau wordt bepaald door de omvang en resultaten van steekproeven.

Er zijn 3 beschermingsniveaus op basis van permeatie prestaties:

Type A – Doorbraaktijd is gelijk of groter dan 30 min voor ten minste zes chemicaliën uit de lijst
Type B – Doorbraaktijd is gelijk of groter dan 30 min voor ten minste drie chemicaliën uit de lijst
Type C – Doorbraaktijd is gelijk of groter dan 10 min voor ten minste één chemische stof uit de lijst

 

Het is belangrijk om de werkhandschoenen te kiezen die je voldoende beschermen. Hou rekening met het type vloeistof én de maximale duur van het gebruik.

Met bovenstaande informatie kun je nu de meest geschikte handschoen voor jouw klus uitzoeken.

Werkhandschoenen bij Bouwmaat

Je kunt bij Bouwmaat terecht voor handschoenen van onder andere de volgende merken: 

Deel dit artikel: