Deel dit artikel:

Bij persoonlijke beschermingsmiddelen denken de meeste mensen aan werkschoenen, oog- en oorbescherming. Maar ook je handen kunnen een goede bescherming gebruiken. Handen en armen zijn namelijk betrokken bij 50% van alle bedrijfsongevallen. Dus ook als handschoenen niet verplicht zijn op jouw werkplek, kunnen we je wel aanraden om goede werkhandschoenen te dragen. Maar hoe kies je nou de juiste handschoenen voor jouw klus?

Handschoenen moeten, met als andere persoonlijke beschermingsmiddelen aan een aantal voorwaarden voldoen. In dit artikel gaan we in op de EN388, bescherming tegen mechanische risico’s. Hoe de handschoenen door de verschillende tests heenkomen wordt zichtbaar gemaakt met een pictogram dat bij iedere geteste handschoen beschikbaar zou moeten zijn.

Inhoud van dit artikel

Hoe lees je zo’n pictogram?

Hieronder vind je het pictogram en leggen we uit hoe je de nieuwe notering leest.

Uitleg EN 388

Van links naar rechts staan de waardes van de verschillende weerstandstesten. Omdat je van te voren hebt geïnventariseerd waar jouw handschoenen aan moeten voldoen, kijk je in de desbetreffende kolom naar de hoogte van het cijfer.
Voor de eerste 4 kolommen geldt hoe hoger hoe beter de bescherming.
In de laatste twee kolommen staan de meest recent toegevoegde testen.
In kolom 5 de vernieuwde snijweerstand test, die van A tot en met F gaat.
En in de zesde kolom de schokweerstand. Hier kunnen P (Pass = geslaagd), F (Fail = gefaald) en X (niet getest staan).

Wanneer er in een kolom een X staat wil dit zeggen dat het product er niet op is getest. Dit kan komen doordat het niet relevant is voor het type handschoen of doordat de test niet beschikbaar is voor dat type handschoen.

Hieronder leggen we meer uit over de verschillende testen waar de handschoenen aan onderworpen worden.

Verschillende niveaus van bescherming

Er is een Europese richtlijn (89/686/EEG) die beschrijft wat de minimumvoorschriften zijn waaraan persoonlijke beschermingsmiddelen moeten voldoen. Voor veiligheidshandschoenen worden hier 3 categorieën in genoemd:

Categorie 1

Simpele werkhandschoenen, die bescherming bieden tegen minimale risico’s. De fabrikant mag zelf een certificering afgeven.

Categorie 2

Deze handschoenen beschermen tegen zogenaamde ‘courante risico’s’, vaak mechanisch van aard. Onafhankelijke instanties testen de handschoenen van categorie 2.

Categorie 3

Deze handschoenen bieden het hoogste beschermingsniveau. Een officiële EEG instantie test deze handschoenen om ze certificering te geven.

Normering en certificering

In elk land houden instituten zich bezig met de normering van persoonlijke beschermingsmiddelen. In Nederland worden de Europese (EN) normen gecodeerd als NEN. 
De EN 388 is de classificatienorm voor werkhandschoenen met betrekking tot mechanische risico’s. Aan de hand van de norm kan je gemakkelijk opmaken of de handschoen bestand is tegen schuren, snijden, scheuren, perforatie en schokken.

Hoe worden de handschoenen getest?

Het is belangrijk om te weten waar de 6 verschillende mechanische prestatiemetingen voor staan, dan kun je de handschoenen kiezen die het meest geschikt zijn voor jouw werkzaamheden.

Wrijvingsweerstand (1-4)

Met een speciaal schuurpapier wordt de wrijvingsweerstand bepaald. Hierbij wordt gemeten wat het aantal cycli is dat nodig is voordat de handschoen scheurt.

Snijweerstand coup (1-5)

Voor het meten van de snijweerstand word gebruik gemaakt van een apparaat met een draaiend, cirkelvormig mes dat heen en weer beweegt over het materiaal. De hoeveelheid bewegingen van het mes tot doorsnijding, bepaalt de snijweerstand van de handschoen.

Scheurweerstand (1-4)


Om te testen wat de scheurweerstand is probeert een machine de handschoen te scheuren. Het resultaat hangt af van de kracht die daadwerkelijk nodig is om de handschoen te scheuren. Hoe hoger de score, des te beter de bescherming tegen scheuren.

Perforatieweerstand (1-4)

De perforatieweerstand wordt getest met een puntige staaf. Er wordt gemeten welke kracht nodig is om door de handschoen te dringen. Zo meet men hoeveel weerstand en bescherming de handschoen biedt.

Snijweerstand ISO 13997 (NIEUW) (A-F)


Deze nieuwe test is toegevoegd omdat de oude (bovenstaande) test niet altijd 100% betrouwbaar is omdat het mes steeds botter wordt van het materiaal van de handschoen.
Deze nieuwe test geeft de snijprestaties aan volgens de EN ISO 13997 snijmethode. Met deze test wordt het niveau (kracht/massa) van het snijden aangegeven. Blijft het mes onbeschadigd na deze test, dan blijft de snijweerstand coup test de referentietest. Ook hier geldt: hoe hoger de score, hoe hoger de bescherming.

Schokweerstand (NIEUW) (P/F/X)


Deze test is nieuw. Een machine oefent druk uit en de impact wordt gemeten. Er zijn geen niveau’s. De handschoen kan slagen en krijgt dan een P, bij falen een F en als er niet getest wordt staat er een X.

Daarnaast zijn er standaarden voor bescherming tegen hitte en vuur, tegen kou en tegen chemische en biologische risico’s.

Met deze informatie kun je nu goed je nieuwe handschoenen uitzoeken!

Werkhandschoenen bij Bouwmaat

Je kunt bij Bouwmaat terecht voor handschoenen van onder andere de volgende merken: 

Meer lezen

Dit artikel is onderdeel van een serie over Persoonlijke Beschermingsmiddelen. Andere artikelen in deze serie zijn: 

Bij Bouwmaat kun je terecht voor al je veiligheidsmiddelen. Van veiligheidsbrillen tot werkschoenen, van gehoorbescherming tot handschoenen. Bouwmaat heeft producten van onder andere Steel Blue, Mascot, 3M, JSP Professional en Rubi in het assortiment.
Deel dit artikel: